Onder het menu-item FAQ vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.
Klik op een onderwerp in het FAQ-menu om vragen en antwoorden daarover te lezen.

 

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604