Bedrogen door Triodos Bank

60 jaar lang werkte architect Clemens Koemans. Met veel plezier hoor, maar de familie Koemans leefde simpel en stopte decennialang hun spaargeld in hun pensioen. Eenmaal gestopt met werken, wilden ze niet op een euro meer of minder letten. Dan was het tijd om te genieten! Daarom kocht Clemens certificaten Triodos Bank. Die zouden veilig zijn. Maar toen hij op 75-jarige leeftijd eindelijk met pensioen ging, was de handel in certificaten door de Triodos Bank stilgelegd en een paar maanden later werden deze tot overmaat van ramp met ruim een derde afgewaardeerd. Clemens (77) moet nu leven van zijn AOW en voelt zich bedrogen. En dat is nog erger dan de financiële ramp.

Hij woont er nu ruim een halve eeuw, in het fijne woon-werkhuis in Utrecht bij het Wilhelminapark. Hier liggen zijn herinneringen aan de tijd dat de drie kinderen opgroeiden en hij vanuit de werkkamer zijn onderneming dreef waarin hij onder meer tekende voor de renovatie van veel monumentale panden in de Domstad. In die vijftig jaar leefden ze zuinig, iedere cent ging in het huis maar vooral in het pensioen. Als zelfstandig architect had Clemens een perfecte baan, maar voor zijn pensioen moest hij zelf zorgen. En dat deed hij ook, vol overgave.

‘Als zelfstandige ben je financieel adviseur van je eigen onderneming, ‘ vertelt Clemens. ‘Dat deed ik met plezier, want ook die kant had mijn interesse. Zo verdiepte ik mij grondig in de certificaten Triodos Bank. Waarom Triodos? Omdat ik niet wilde investeren in wapens, maar wel in sociale en duurzame ondernemingen. Daarnaast zocht ik een veilige bank. Immers, het ging om mijn pensioen. Ik las de Jaarverslagen en ging naar bijeenkomsten van de Triodos Bank. Steeds werd door de Triodos medewerkers verteld hoe veilig de certificaten zouden zijn: geen beursrisico en Triodos had 8x het bedrag in huis dat de DNB als eis stelde. Een 100% safe pensioenbelegging. En in 2011 ging ik overstag: om mijn pensioen veilig te stellen, kocht ik voor tienduizenden euro’s certificaten.’

Te veel onbeantwoorde vragen. Te weinig transparantie.

Clemens heeft een dikke map met alle informatie over certificaten Triodos Bank vanaf 2011. ‘Ik volg de bank op de voet. De jaarverslagen waren goed. De bank groeide: er kwamen steeds meer medewerkers en het eigen vermogen steeg, de certificaten leken een inflatiebestendige investering. Toen kreeg ik in 2020 een mailtje: we leggen de handel stil. Ik was verward: het systeem werkte toch? De certificaten werden toch meer waard? Ik kon het niet plaatsen. Ik ben naar de bijeenkomsten geweest waarin werd uitgelegd waarom de handel was stil gelegd. Dat had -volgens Triodos- te maken met het (te) hoge percentage van de certificaathouders dat wilde ‘innen’. Ik vond dat vreemd, daar houd je als bank toch rekening mee? Mijn gevoel over deze bijeenkomsten was niet goed. Te veel vragen bleven onbeantwoord. Er was te weinig transparantie. En toen kwam in 2021 die afwaardering: van de ene op de andere dag werd zonder duidelijke uitleg de waarde van mijn certificaten afgewaardeerd: ruim een derde was weg, met als argument: dat hebben we gedaan voor jullie belastingaangifte. Wat een kul!’

De ‘andere’ kant van de Triodos Bank: ‘Het is bizar als je niet aan je eigen geld kunt komen.

‘Van alles heb ik geprobeerd. Ik ben zelfs naar Triodos gegaan om te praten. Ik ben in 2020 met pensioen gegaan, en moest sindsdien, door de stilgelegde handel alleen rondkomen van een AOW. Het is bizar als je niet aan je eigen geld kunt komen. Ik ben met Triodos gaan praten, kan ik misschien een kleine lening krijgen tegen aantrekkelijke voorwaarden? Ik heb er uren gezeten, maar de uitkomst was: ‘Nee, we gaan je niet helpen.’

En toen drong het pas goed tot mij door dat die ‘sociale’ Triodos Bank een heel andere kant had. En die ‘andere’ kant bleek later nog veel groter. In al die jaren dat particuliere certificaathouders werden ingemetseld in een zalvend sociaal gevoel, bleken institutionele certificaathouders s al sinds 2017 grotendeels te zijn vertrokken. Door de bank werd nooit met een woord gerept over de steeds slechter wordende positie van het de certificaathouders.’

‘Ik leef nu van mijn AOW en een lening van mijn dochter. Dat is beschamend om na 60 jaar werken en sparen nu je hand op te moeten houden bij je kinderen. Ik heb mij aangesloten bij de Stichting Certificaathouders Triodos Bank, de enige partij die voor zover ik kan overzien, opkomt voor de rechten van de certificaathouders. Door de collectiviteit voel ik mij minder machteloos en gesteund, want bedrogen zijn we allemaal.’

In al die jaren dat particuliere certificaathouders werden ingemetseld in een zalvend sociaal gevoel, bleken institutionele certificaathouders al sinds 2017 grotendeels te zijn vertrokken.

Clemens Koemans - Certificaathouder Triodos BankClemens Koemans

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604