De Stichting wordt georganiseerd als een brede maatschappelijke organisatie en kent de volgende drie gremia.

 • a. Sympathisanten: sympathisanten die zich gecommitteerd hebben aan de doelstellingen en werkwijze van de Stichting vormen de basis van het geheel. Zij treden in voorkomende gevallen ook op als vrijwilligers met betrekking tot activiteiten van de Stichting.
 • b. Raad van Advies: de Raad van Advies bestaat uit ter zake deskundige mensen die collectief of individueel gevraagd en ongevraagd advies verstrekken aan het stichtingsbestuur. De Raad van Advies bestaat uit mensen met een specifieke, aan het bestuur complementaire competentie (zoals juridische kennis, kennis en ervaring met de bancaire wereld, PR en communicatie, et cetera).
 • c. Bestuur: het bestuur van de Stichting bestaat uit zes leden-certificaathouders.

Samenstelling bestuur

Wim Engels: is econoom, in Tilburg afgestudeerd op het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Na dienstverbanden bij Ahold en Coopers&Lybrand Management Consultants (nu PWC), heeft Wim met zijn onderneming Aurelia! marktonderzoek, consultancy en interim opdrachten gedaan in de wereld van biologische en vegetarische voeding. Sinds 2006 is hij actief als interim manager, meestal in ICT-gerelateerde opdrachten. Voor de Stichting Certificaathouders Triodos Bank is hij in 2022 actief geweest binnen de Werkgroep Ernstig gedupeerde certificaathouders. Wim is klant en certificaathouder van Triodos Bank.

Daan Greven: heeft bedrijfseconomie en post-doctoraal accountancy gestudeerd (1975-1985), werkte bij AEGON als controller beleggingen en bij De Lage Landen (lease-dochter van Rabobank) als corporate controller. Begin deze eeuw was hij zowel binnen De Lage Landen als binnen Rabobank intensief betrokken bij de invoering van de Basel II regelgeving (de eerste aanzienlijke aanscherping van de toezichts- en kapitaalregelgeving). Daarna werkte hij enkele jaren binnen De Lage Landen op het gebied van proces, controls en datamanagement. Vervolgens was Greven 8 jaar directeur van het instituut Financieel Management bij Fontys Hogescholen. Sinds zijn vervroegd pensioen in 2019 komt hij tijd tekort voor allerlei bezigheden.

Hugo Hurts: afgestudeerd als econoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot kort voor zijn pensionering in 2021 was hij directeur van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en lid van de Management Board van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA. Daarvoor bekleedde hij vele jaren beleidsfuncties bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, o.a. als directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie (2004-2014). Nu is hij lid van de Board of Directors van de Lygature Foundation (bevorderen en faciliteren van publiek-private samenwerking bij het ontwikkelen van medische producten - sinds 2021) en voorzitter van het Adviescollege Code van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) - sinds 2022. Hugo Hurts is certificaathouder en rekeninghouder bij de Triodos Bank.

Pieter Schuurs: afgestudeerd als jurist privaatrecht en bedrijfs-en sociaal-economisch recht aan Universiteit Utrecht. Tot zijn pensionering in 2022 was hij CEO van energiebeurs ICE Endex in Amsterdam, onderdeel van de wereldwijd opererende Intercontinental Exchange Groep waar ook de New York Stock Exchange deel van uitmaakt. Daarvoor heeft hij een variëteit aan functies in de effectensector vervuld waaronder directeur van de Amsterdamse Effectenbeurs, directeur Retail & Private Banking Effecten van ING Bank, en lid van de statutaire directie van Robeco Fund Management en Robeco Luxemburg. Hij heeft verschillende commissariaten vervuld waaronder bij de VEB en is thans voorzitter van de vereniging van Europese Energiebeurzen, Europex, gevestigd te Brussel en lid van de Securities & Markets Stakeholder Group (SMSG) van ESMA, de Europese toezichthouder op effecten en markten, gevestigd te Parijs.

Fons van der Velden: opereert in de driehoek onderzoek (RU Nijmegen), beleid (diverse opdrachtgevers) en praktijk (Context, international cooperation). Hij was eerder verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie ICCO, de Vereniging PSO en is de oprichter en directeur van Context, international cooperation (Utrecht) en Foresee Social Entrepreneurs Pvt Ltd (Bangalore) consultancy bureaus die support verlenen aan sociaal ondernemers. Hij is sinds 2000 certificaathouder en klant van de Triodos Bank.

Samenstelling Raad van Advies

 • Paul Arlman (1946) studeerde rechten, economie en internationale betrekkingen en was werkzaam bij het Ministerie van Financiën, laatstelijk als directeur bij de Internationale directie. Hij was Bewindvoerder bij de European Investment Bank en de Wereldbank waarna hij in 1990 benoemd werd tot Algemeen Secretaris van de Vereniging voor den Effectenhandel (de Beurs) en vervolgens bij de Federatie van Europese Beurzen te Brussel. Hij was de initiatiefnemer voor en lid van de eerste Commissie Corporate Governance (Commissie Peters). Na zijn pensionering was hij onder meer Voorzitter van Transparency Nederland, van Plan international en bestuurslid van de VEB (Vereniging van effectenbezitters).
 • Hugo Brunsting: Hugo Brunsting is met zijn 39 jaar de jongste van deze raad. Hij studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen met een Msc Change Management. Hij startte zijn carrière als management trainee bij Pon Holdings om daar verder te groeien. Na negen jaar heeft hij de overstap gemaakt naar Learning en Development binnen Ormittalent waar hij als trainer en coach bouwt aan talent en leiderschap. Met zijn vrouw en drie kinderen woont hij in Bussum.
 • Cees van Dam: Cees van Dam is hoogleraar aansprakelijkheidsrecht en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan King’s College Londen en de Universiteit Maastricht. Hij studeerde in Rotterdam en Utrecht en promoveerde cum laude in Utrecht. Hij werkte bij het Ministerie van Justitie en was hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Daarna was hij onderzoeker bij het British Institute of International and Comparative Law in Londen, onder andere op het gebied van financieel toezicht. In de afgelopen jaren publiceerde hij onder meer over de zorgplicht van banken en toezichthouders, en was hij lid van de Monitoringscommissie van het SER Bankenconvenant.
 • Johan Graafland: Prof. dr. Johan Graafland (1960) studeerde economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en theologie aan de Universiteit van Utrecht. Van 1986 tot 2000 was hij werkzaam als econoom bij het Centraal Planbureau. Hij is sinds 2000 hoogleraar ‘Economie, Onderneming en Ethiek’ bij Tilburg University. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar de ethiek van de markt, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de relatie tussen economie en religie. Hij is o.a. lid van de Raad van Toezicht van de Protestantse Theologische Universiteit en het curatorium van de Stichting Christelijke Filosofie.
 • Marianne van Kimmenade: Marianne van Kimmenade is registeraccountant en heeft 31 jaar als accountant/partner in de controlepraktijk van Ernst & Young gewerkt. Zij is 2,5 jaar werkzaam bij de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) op het onderwerp fraude. Daarnaast is zij sinds 2,5 jaar lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de audit commissie van Hivos.
 • Ronald Kramer: certificaathouder, jurist, gepensioneerd, werkzaam geweest in het bedrijfsleven, veel ervaring in op het gebied van Public Affairs, zowel op nationaal en internationaal niveau, kennis op financieel en fiscaal juridisch gebied.
 • Romée Lubbers: Romée Lubbers was advocaat van 1972 tot 2016, sociale advocatuur. Adviseur sectie wonen Rechtswinkel Amsterdam. Vanaf eind jaren negentig opleiding tot scheidingsmediator en als zodanig werkzaam. Vanaf 2003 uitsluitend advocaat en/of mediator op het terrein van het familierecht. Jarenlange bestuursfuncties bij de Blankenbergstichting (maatschappelijk werk Amsterdam-centrum) en Blijf van m’n Lijf.
 • Andreas Reigersman: Andreas Reigersman heeft een langdurige bancaire ervaring bij ING Groep, Triodos Bank en Van Lanschot Kempen. Hij is bestuurder van twee organisaties voor maatschappelijk en zorgvastgoed. Daarnaast is hij adviseur bij een duurzame vermogensbeheerder en o.m. bestuurlijk of als toezichthouder actief bij zorgaanbieders, vermogensfondsen en landgoederen.

 

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604