Voorgeschiedenis

In het laatste kwartaal van 2021 heeft een groep certificaathouders, onder leiding van Evert Versluis, het platform Triodom.nl opgezet. Enerzijds om de Triodos Bank aan haar originele missie te houden, en anderzijds om op te komen voor de belangen van de certificaathouders. Er is publiciteit gegenereerd in verschillende dagbladen (zoals Trouw, FD, De Volkskrant), NOS en via sociale media (Joop.nl, Portaal Duurzaam Financieel).

Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Het overleg met de Triodos Bank lijkt een zaak van lange adem te worden. Het is daarbij belangrijk om certificaathouders optimaal te informeren en bij dit traject te betrekken. Er is daarom besloten het kritisch volgen van de huidige plannen van de Triodos Bank organisatorisch te vertalen in het opzetten van een ‘Stichting Certificaathouders Triodos Bank’.

Organisatie van de Stichting

De Stichting wordt georganiseerd als een brede maatschappelijke organisatie en kent de volgende drie gremia.

  • a. Sympathisanten: sympathisanten die zich gecommitteerd hebben aan de doelstellingen en werkwijze van de Stichting vormen de basis van het geheel. Zij treden in voorkomende gevallen ook op als vrijwilligers met betrekking tot activiteiten van de Stichting.
  • b. Raad van Advies: de Raad van Advies bestaat uit ter zake deskundige mensen die collectief of individueel gevraagd en ongevraagd advies verstrekken aan het stichtingsbestuur. De Raad van Advies bestaat uit mensen met een specifieke, aan het bestuur complementaire competentie (zoals juridische kennis, kennis en ervaring met de bancaire wereld, PR en communicatie, et cetera).
  • c. Bestuur: het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf leden-certificaathouders.

Daan Greven: heeft bedrijfseconomie en post-doctoraal accountancy gestudeerd (1975-1985), werkte bij AEGON als controller beleggingen en bij De Lage Landen (lease-dochter van Rabobank) als corporate controller. Begin deze eeuw was hij zowel binnen De Lage Landen als binnen Rabobank intensief betrokken bij de invoering van de Basel II regelgeving (de eerste aanzienlijke aanscherping van de toezichts- en kapitaalregelgeving). Daarna werkte hij enkele jaren binnen De Lage Landen op het gebied van proces, controls en datamanagement. Vervolgens was Greven 8 jaar directeur van het instituut Financieel Management bij Fontys Hogescholen. Sinds zijn vervroegd pensioen in 2019 komt hij tijd tekort voor allerlei bezigheden.

Allert van den Ham: is bestuurslid van de Philips Foundation, adviseur van de International Bamboo and Rattan Organisation en de stichting Kamermuziek den Haag. Hij was tot 2021 landendirecteur van SNV Netherlands Development Organisation in Laos, Myanmar en Bangladesh en Nederlands consul in Laos. Van 2011 tot 2018 was hij CEO van SNV en voorzitter van SNV USA. Hij was daarvoor onder andere verbonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Novib en Hivos. Allert was verder o.a. oprichter, bestuurslid en adviseur van Social Watch, Netherlands Platform for Inclusive Finance en het Triodos Sustainable Trade Fund. Hij studeerde aan de Radboud Universiteit, Wageningen University en INSEAD.

Hugo Hurts: afgestudeerd als econoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot kort voor zijn pensionering in 2021 was hij directeur van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en lid van de Management Board van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA. Daarvoor bekleedde hij vele jaren beleidsfuncties bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, o.a. als directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie (2004-2014). Nu is hij lid van de Board of Directors van de Lygature Foundation (bevorderen en faciliteren van publiek-private samenwerking bij het ontwikkelen van medische producten - sinds 2021) en voorzitter van het Adviescollege Code van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) - sinds 2022. Hugo Hurts is certificaathouder en rekeninghouder bij de Triodos Bank.

Ronald Kramer: certificaathouder, jurist, gepensioneerd, werkzaam geweest in het bedrijfsleven, veel ervaring in op het gebied van Public Affairs, zowel op nationaal en internationaal niveau, kennis op financieel en fiscaal juridisch gebied.

Fons van der Velden: opereert in de driehoek onderzoek (RU Nijmegen), beleid (diverse opdrachtgevers) en praktijk (Context, international cooperation). Hij was eerder verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie ICCO, de Vereniging PSO en is de oprichter en directeur van Context, international cooperation (Utrecht) en Foresee Social Entrepreneurs Pvt Ltd (Bangalore) consultancy bureaus die support verlenen aan sociaal ondernemers. Hij is sinds 2000 certificaathouder en klant van de Triodos Bank.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Oude Buizerdlaan 38
2566 PW Den Haag

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Twitter

  twitter.com/triodos_bank

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604