Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Den Haag, 6 april 2022

 

Onlangs hebt u zich aangemeld bij de Stichting Certificaathouders Triodos Bank. Door middel van dit bericht willen wij, als bestuur van de stichting, u van harte welkom heten. We leggen in het kort de achtergrond en doelstellingen en werkwijze van de stichting uit, en verzoeken u aan het einde van dit bericht om mee te doen aan een meningenpeiling die is opgezet door Jan Janssens en waarmee we hopen meer inzicht te krijgen over wat er bij u leeft aan opvattingen, wensen en prioriteiten.

Als u meteen naar de enquête door wilt gaan, klik dan hier.

Ga naar enquête

De achtergrond: stilleggen van de handel, afwaardering en beperkt dividend

Kort na de uitbraak van de Covid-19 pandemie schortte de Triodos Bank de handel in certificaten op. Daarna was het gedurende een korte periode weer mogelijk in beperkte mate certificaten te verhandelen alvorens het loket weer dicht ging. Volgens de Triodos Bank was het systeem tegen zijn grenzen aangelopen. In december 2021 maakte de bank bekend dat er een toekomstige notering aan een Multilateral Trade Fund (MTF) gezocht zou worden, zodat de certificaten t.z.t. weer verhandelbaar zouden zijn en de bank haar missie zou kunnen blijven vervullen.

De waardering van de certificaten op basis van de intrinsieke waarde van de bank werd losgelaten. Om fiscaal-administratieve redenen werden de certificaten afgewaardeerd van €88 naar €59 per stuk (-33%). Om certificaathouders in acute financiële nood bij te staan werd een beperkt terugkoopprogramma tegen de gereduceerde prijs van €59 per certificaat aangekondigd. Volledige verhandelbaarheid tegen een variabele koers wordt op z’n vroegst voor het eind van 2022 voorzien. De uitbetaling van dividend is in de afgelopen periode sterk beperkt.

De gevolgen

Weliswaar wordt iedere certificaathouder door de bovenstaande ontwikkelingen geraakt, maar de impact daarvan is tegelijkertijd voor iedereen verschillend. Het vertrouwen in de Triodos Bank als een constructieve en positieve kracht in het maatschappelijk en financieel verkeer heeft een enorme knauw gekregen. En dat vertrouwen in de missie van Triodos Bank - gericht op het leveren van een unieke bijdrage aan een samenleving waarin de levenskwaliteit wordt bevorderd en de menselijke waardigheid centraal staat - haalde meer dan 43.000 particulieren over om te investeren in certificaten van aandeel in de Triodos Bank tegen een lager financieel rendement dan gebruikelijk.

Veel certificaathouders voelen zich zwaar in de steek gelaten. Zij worden geconfronteerd met onverwachte besluiten ten aanzien van hun geïnvesteerd vermogen zonder werkelijk gehoord te zijn. Zij zien niet alleen hun kapitaal maar ook hun ideaal van maatschappelijk verantwoord bankieren in rook op gaan. Terwijl het toch de financiële bijdrage van de certificaathouders is die de solide basis van de Triodos Bank vormt.

Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Zoals bekend hebben wij op 18 maart jongstleden, de Stichting Certificaathouders Triodos Bank opgericht. De stichting heeft als doel de behartiging van belangen van de certificaathouders van de Triodos Bank, en tevens bij te dragen aan het behoud van bancaire functies gericht op duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Meer specifiek zal de stichting zich inzetten voor een goede en spoedige verhandelbaarheid van de certificaten tegen een reële prijs, voor een redelijk dividendbeleid, compensatie voor gedupeerde certificaathouders en voor een grotere beleidstransparantie van de bank.

Gevraagde financiële bijdrage

Om de lopende kosten van de stichting te betalen (oprichting, administratie, eerste juridisch advies, website enz.) verzoeken wij u zeer binnenkort (het bankrekeningnummer is helaas nog niet bekend) een bedrag van €25 over te maken op de bankrekening van de stichting. Mochten we na verloop van tijd in goed onderling overleg besluiten (kostbare) juridische actie te starten, dan zullen wij bij u terugkomen voor een bijdrage naar rato van het aantal certificaten dat u bezit.

Om dit te realiseren zal de stichting samenwerken met maatschappelijke organisaties en individuen in Nederland en elders in Europa, een dialoog voeren met de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) en de Triodos Bank, en daar diverse instanties/instituties zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandse Bank (DNB), de Ondernemingskamer en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) bij betrekken. Indien nodig zal de stichting juridische en gerechtelijke procedures initiëren.

De stichting wil nadrukkelijk meer zijn dan een bestuur dat de activiteiten ontplooit. We willen een breed gedragen initiatief zijn met sympathisanten, vrijwilligers, gespecialiseerde werkgroepen, een Raad van Advies, een bestuur. Samen zullen we een aanzienlijk deel van de certificaten vertegenwoordigen en daarmee gewicht geven aan onze ideeën en gerechtvaardigde belangen.

Meldt u aan voor een actieve bijdrage aan de stichting

Als u als vrijwilliger een actieve bijdrage wilt leveren aan het functioneren van de stichting, bent u van harte welkom. U kunt dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We zijn vooral op zoek naar mensen met kennis en ervaring van de bancaire wereld en wet- en regelgeving; juridische kennis met betrekking tot certificaten; economische kennis en ervaring; en die kunnen assisteren met administratieve werkzaamheden.

Meer informatie over de stichting kunt u vinden op de website: www.stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Raadpleging (enquête) over wat er onder certificaathouders leeft

In het verleden hebben een aantal van u meegewerkt aan een enquête door het bureau IPSOS in opdracht van de Triodos Bank. De bank ontleent hier nog steeds argumenten aan ter ondersteuning van haar beleid terwijl het onderzoek dateert van voor de verstrekkende besluiten omtrent MTF, afwaardering en langdurige opschorting van de verhandelbaarheid. Tegen die achtergrond achten wij het raadzaam een nieuw onderzoek te starten naar de huidige opvattingen van de certificaathouders. De centrale vraag: Wat vinden de certificaathouders van de beleidskeuzes die de bank heeft gemaakt m.b.t. de certificaten? U vindt de enquête hier.

Ga naar enquête

U wordt vriendelijk verzocht de enquête voor dinsdag 12 april 2022 in te vullen, zodat de resultaten gebruikt kunnen worden in de onderhandelingen.

We hopen u snel eens persoonlijk te kunnen ontmoeten. Voor vragen, opmerkingen of nadere informatie zijn we natuurlijk beschikbaar.

 

Met vriendelijke groeten,

het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Fons van der Velden, Allert van den Ham, en Ronald Kramer

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604