Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Inleiding

Er gebeurt veel. Alweer snel na onze vorige Nieuwsbrief, die verscheen op 20 februari 2023, hebben wij nieuwe dingen aan u te melden. En ook een tweede portret in onze kort geleden gestarte rubriek Portretten van certificaathouders.

In deze Nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

 • Uitstel uitspraak Ondernemingskamer tot 16 maart 2023
 • Wim Engels treedt aan als nieuw bestuurslid Stichting Certificaathouders Triodos Bank
 • Hulp gezocht voor secretariaat van de Stichting
 • Reminder verzoek om een (extra) bijdrage
 • Portretten van certificaathouders: Clemens Koemans.

Uitspraak Ondernemingskamer uitgesteld tot 16 maart 2023

In onze Nieuwsbrieven van 9 januari en 20 februari 2023 meldden wij u dat de Ondernemingskamer bekend had gemaakt uiterlijk op 1 maart 2023 uitspraak te zullen doen over het verzoek van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank om een Enquête in te stellen naar het beleid van de Triodos Bank.
De Ondernemingskamer heeft kort geleden laten weten dat het helaas niet gaat lukken om uiterlijk 1 maart een beschikking te geven. De Ondernemingskamer streeft er nu naar om uiterlijk 16 maart 2023 uitspraak te doen.

Wim Engels treedt aan als nieuw bestuurslid van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Wij zijn blij dat we opnieuw een versterking kunnen melden van de bestuurlijke gelederen van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank. Wim Engels treedt toe als bestuurslid van de Stichting. Om thuis te raken in de activiteiten van het bestuur heeft Wim de afgelopen weken al volop meegedraaid. Zo konden Wim en de andere bestuursleden elkaar vast beter leren kennen.

Wim Engels is econoom, in Tilburg afgestudeerd op het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Na dienstverbanden bij Ahold en Coopers&Lybrand Management Consultants (nu PWC), heeft Wim met zijn onderneming Aurelia! marktonderzoek, consultancy en interim opdrachten gedaan in de wereld van biologische en vegetarische voeding. Met ondersteuning van onder meer Triodos Bank was hij initiator en organisator van het jaarlijkse EKO-congres en tevens opsteller van het jaarlijkse marktoverzicht van de biologische sector, de EKO-Monitor. Sinds 2006 is hij actief als interim manager, meestal in ICT-gerelateerde opdrachten. Voor de Stichting Certificaathouders Triodos Bank is hij afgelopen jaar actief geweest binnen de Werkgroep Ernstig gedupeerde certificaathouders. Wim is klant en certificaathouder van Triodos Bank.

Hulp gezocht voor het secretariaat van de Stichting

De Stichting Certificaathouders Triodos Bank is opgezet als een brede maatschappelijke organisatie met aangesloten sympathisanten, een Raad van Advies en een bestuur. Vanuit de aangesloten sympathisanten zijn in diverse werkgroepen zo’n 40 vrijwilligers actief betrokken bij de werkzaamheden van de Stichting. Voor ons secretariaat zijn wij op korte termijn op zoek naar tijdelijke vervanging voor de vrijwilliger, die momenteel het secretariaat voert. Gezien de groei van het aantal activiteiten van de Stichting is na de periode van vervanging het gezamenlijk voeren van het secretariaat ook een optie.

Ons secretariaat is het primaire contactpunt tussen onze sympathisanten en het bestuur van de Stichting (en in voorkomende gevallen ook de andere vrijwilligers). Omdat de Stichting groeit en omdat het aantal activiteiten toeneemt, wordt het secretariaat steeds zwaarder belast en zoeken wij op korte termijn ondersteuning. Het werk bestaat o.a. uit:

 • het monitoren van alle binnenkomende vragen en reacties (via het algemene email-account van de Stichting);
 • het beantwoorden van vragen (zeer gevarieerd);
 • het doorsturen van meer complexe vragen of voorstellen die door een bestuurslid beantwoord moeten worden;
 • het in samenwerking met de databeheerder bijhouden van aanmeldingen en mutaties (grotendeels geautomatiseerd, maar vergt nu en dan controle);
 • een open oog houden voor de trends en wat leeft onder aangesloten sympathisanten en het bestuur daarover informeren (bijv. veel vragen over onderwerp xyz betekent dat het onderwerp erg leeft en aandacht behoeft);
 • een helpende hand bieden als minder digitaal vaardige mensen moeite hebben met aanmelden;
 • buitenlandse sympathisanten (in spe) de weg wijzen;
 • en diverse ad hoc zaken die langskomen.

Dit zeer gevarieerde werk willen wij toevertrouwen aan iemand die op weekdagen liefst dagelijks gemiddeld een uurtje kan werken via de computer; aan iemand die digitaal vaardig is; aan iemand die empathisch kan reageren op soms moeilijke vragen gesteld vanuit moeilijke privé omstandigheden; en aan iemand die oog en gevoel heeft voor de juridische en strategische impact van vragen en antwoorden. Het zich kunnen verplaatsen in een ander is noodzakelijk. Op sommige momenten vergt het werk enkele uren per dag omdat er meer vragen binnenkomen, bijvoorbeeld als de Stichting een Nieuwsbrief uitstuurt of als Triodos Bank of SAAT een brief uitsturen die veel vragen oproept. Flexibiliteit is dus nodig.

Wilt u als vrijwilliger meehelpen aan de zaak waar wij ons allemaal zeer bij betrokken voelen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten via een reactie op het info email-account van de Stichting (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) . We voeren dan graag een kennismakingsgesprek met u. Als we elkaar vinden en als we het eens zijn over de aanpak, wordt u ingewerkt. En daarbij maken we samen afspraken over de momenten van inzet.

Voor een eventuele nadere schriftelijke en/of toelichting zijn wij natuurlijk beschikbaar.

Martin Feijen (secretariaat) en Daan Greven (lid van het bestuur)

Reminder verzoek om (extra) bijdrage

Op woensdag 22 februari 2023 hebben alle bij onze Stichting aangesloten sympathisanten een verzoek ontvangen voor het doen van een (extra) vrijwillige bijdrage. Wij verwijzen hiervoor graag naar de gepersonaliseerde brief, die u die dag van ons heeft ontvangen via e-mail. De eerste resultaten zijn niet verkeerd: bijna 1/3e van de aangeschreven sympathisanten heeft een extra bijdrage overgemaakt. Daar zijn wij blij mee.

De sympathisanten die nog geen (extra) bijdrage hebben overgemaakt vragen wij bij dezen om de betreffende brief nog een keer erbij te pakken en aan ons verzoek te voldoen. Alleen als we allemaal door middel van een bijdrage een deel van de kosten voor onze rekening nemen kunnen we gezamenlijk een vuist blijven maken tegen Triodos Bank. Wij rekenen op uw steun en uw ruimhartige bijdrage.

Dank alvast!

Portretten van certificaathouders: Clemens Koemans

Voor onze kort geleden gestarte rubriek Portretten van certificaathouders interviewde Ilse Kuiper ditmaal Clemens Koemans, architect in ruste te Utrecht. Hij belegde voor zijn pensioen in certificaten Triodos Bank maar moet nu leven van zijn AOW. Lees zijn verhaal, dat als titel draagt Bedrogen door Triodos Bank

 

Het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Wim Engels
Daan Greven
Allert van den Ham
Hugo Hurts
Ronald Kramer
Fons van der Velden

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604