Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

SAAT – aankondiging Vergadering van Certificaathouders op 28 februari 2024

Aankondiging Vergadering van Certificaathouders op 28 februari 2024
Op woensdag 24 januari 2024 heeft SAAT haar eigen website www.saatfoundation.com live gebracht. Op dezelfde dag heeft SAAT via een e-mail de uitnodiging verstuurd aan certificaathouders van Triodos Bank tot het bijwonen van de al een tijd geleden aangekondigde Vergadering van Certificaathouders. Deze vergadering zal plaatsvinden op woensdag 28 februari 2024. De vergadering wordt gehouden bij Hotel Theater Figi in Zeist en begint om 10.00 uur. Bijwonen van de vergadering kan op drie manieren: in persoon, via een gevolmachtigde of online. Aanmelden voor de vergadering kan uiterlijk tot woensdag 21 februari 2024, 17.30 uur.

Op de agenda van deze Vergadering van Certificaathouders staan belangrijke voorstellen tot wijziging van de governance structuur (de gehele bestuursstructuur) van SAAT en daarmee ook van Triodos Bank. De voorstellen hebben betrekking op:

  • de administratievoorwaarden van SAAT
  • de statuten van SAAT.

De mening van SCTB over de wijzigingsvoorstellen
In onze vorige Nieuwsbrief van 30 november 2023 [zie hier] hebben wij al uitgebreid aandacht geschonken aan de eisen en voorwaarden die wij als Stichting Certificaathouders Triodos Bank stellen aan de wijzigingen die zouden worden voorgesteld. Sinds het verschijnen van deze laatste Nieuwsbrief hebben wij in rechtstreekse gesprekken met SAAT, de Raad van Bestuur van Triodos Bank en de Raad van Commissarissen van Triodos Bank op tafel gelegd welke veranderingen volgens ons noodzakelijk zijn en welke stappen wij zullen gaan zetten als die veranderingen onvoldoende vorm krijgen.
Ook wij hebben niet eerder dan op 24 januari 2024 kennis kunnen nemen van wat SAAT precies voorstelt op het gebied van veranderingen in de governance. Wij willen graag zorgvuldig bekijken in hoeverre de voorstellen van SAAT aansluiten op onze inbreng. Daarvoor hebben wij enige tijd nodig. Wij willen ook graag de mogelijkheid hebben om extern advies in te winnen.  

Wij vermoeden dat veel van de bij SCTB aangesloten sympathisanten graag vernemen hoe het bestuur van SCTB tegen de voorgestelde wijzigingen aankijkt. Daarvoor vragen wij dus enige tijd uw geduld. Wij kondigen nu aan dat wij uiterlijk vrijdag 9 februari 2024 een gedetailleerde Nieuwsbrief aan onze aangesloten sympathisanten sturen met daarin een weergave en onderbouwing van onze positie en onze mening voor elk van de zes door SAAT opgevoerde stempunten. Als u prijs stelt op onze mening over de wijzigingsvoorstellen, dan vragen wij u dus om daarop te wachten tot uiterlijk vrijdag 9 februari aanstaande.

Indien gewenst - verstrekken van een machtiging
Mocht u overwegen om SCTB te machtigen om namens u te stemmen in de Vergadering van Certificaathouders op 28 februari 2024, dan willen wij u ook vragen om even onze eerstvolgende Nieuwsbrief af te wachten voor meer gedetailleerde informatie over hoe u die volmacht kunt verstrekken op het moment dat u zich registreert voor de vergadering. In algemene zin kunnen wij wel al aangeven dat wij een sterke voorkeur hebben voor het digitaal aanleveren van uw eventuele volmacht via ons e-mail account Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mocht u zich al willen voorbereiden op het geven van een volmacht, dan verwijzen wij graag voor meer informatie naar het document “Stemvolmacht SAAT” in de uitnodiging van SAAT voor de vergadering van 28 februari aanstaande.

 

Het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Daan Greven
Hugo Hurts
Pieter Schuurs
Fons van der Velden

Permanent adviseur van het bestuur,
Koen Albregts

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604