Nog niet zo lang geleden ontving u van ons een uitgebreide nieuwsbrief. Deze keer een kort bericht, met een uitnodiging.

Doe mee aan onze webinars!

Zoals eerder aangekondigd gaan we live webinars verzorgen voor certificaathouders. Zaterdag 9 juli doen we dat om 10.00 uur in het Nederlands, om 13.00 uur in het Engels. Het programma van deze webinars is hetzelfde, alleen de voertaal verschilt. De webinars zullen anderhalf tot twee uur duren.

Tijdens deze webinars zullen verschillende sprekers aan het woord komen en zal er volop gelegenheid zijn om via de chatfunctie vragen te stellen en commentaar te geven.

Op de agenda staan vier onderwerpen:

  • Organisatie: de doelstellingen, strategie en werkwijze van de stichting.
  • Onderzoek: de belangrijkste bevindingen uit ons eigen onderzoek onder certificaathouders.
  • Actuele stand van zaken: over contacten met Triodos, SAAT en andere instanties en over juridische stappen.
  • Alternatieve denkrichtingen: presentatie van verschillende alternatieven voor aanpak Triodos, die meer recht doen aan de belangen van certificaathouders.

Registreer uzelf als deelnemer

De webinars vinden plaats in besloten sfeer. Dat betekent dat u zich vooraf online dient te registreren als deelnemer. U ontvangt vervolgens een persoonlijke inlogcode.

U kunt aan de webinars deelnemen via bijna elk apparaat, zolang u maar over een (stabiele) internet verbinding beschikt. De meest optimale manier om een webinar te volgen is via een desktop of laptop computer met de Google Chrome browser.

Stel uw vragen vooraf

Bij de registratie kunt u desgewenst al een of meer vragen meegeven waarop u tijdens het webinar graag een antwoord zou krijgen. We zullen ons best doen om tijdens de presentaties op deze vragen in te spelen.

Hoe eerder u zich registreert én uw vragen stelt, hoe groter de kans dat deze door ons kunnen worden meegenomen. Doe het dus meteen!

Realiseert u zich evenwel dat wij een achterban hebben van ongeveer 2.300 certificaathouders. Het is niet waarschijnlijk dat alles aan bod zal kunnen komen. En het zal ook vast voorkomen dat we uw vraag gewoon niet kunnen beantwoorden.

We begroeten u graag op 9 juli

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604