Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

Inleiding

Vanwege de aankomende Vergadering van Certificaathouders op woensdag 28 februari 2024 komen wij bij u terug met een korte extra Nieuwsbrief. In deze Nieuwsbrief vindt u twee onderwerpen:

  • Vergadering van Certificaathouders 28 februari 2024: Elke stem telt! Oproep tot tijdig registreren, zelf stemmen of volmacht verlenen – HERINNERING
  • Reactie SAAT op Nieuwsbericht SCTB van 7 februari 2024.

1. Vergadering van Certificaathouders 28 februari 2024: Elke stem telt! Oproep tot tijdig registreren, zelf stemmen of volmacht verstrekken - HERINNERING

In onze Nieuwsbrief van vorige week woensdag, 7 februari 2024 [zie hier], hebben we in de eerste twee nieuwsberichten uitgebreid aandacht geschonken aan de volgende twee onderwerpen:

  1. de voorstellen die SAAT ter stemming brengt in de Vergadering van Certificaathouders op woensdag 28 februari 2024 én de standpunten en de mening van onze Stichting hierover;
  2. hoe u zich als certificaathouder tijdig kunt registreren voor die Vergadering van Certificaathouders én hoe u ofwel voorafgaand aan die Vergadering al online kunt stemmen over elk van de zes stempunten dan wel een volmacht kunt verstrekken aan een ander om voor u te stemmen tijdens de vergadering. De uiterste datum van registratie en online stemmen is woensdag 21 februari, 17.30 uur. Het afgeven van een volmacht kan ook nog ná een tijdige registratie, maar wij verzoeken u om uw volmacht zo spoedig mogelijk af te geven in verband met de administratieve verwerking.

Gegeven het grote belang van deze stemming voor certificaathouders willen wij als bestuur van SCTB nogmaals benadrukken dat elke stem telt. En daarom willen wij u bij deze nogmaals oproepen, om u -als u dat nog niet heeft gedaan - tijdig te registreren voor de Vergadering van Certificaathouders  (uiterlijk woensdag 21 februari 2024, 17.30 uur). Het tweede Nieuwsbericht in onze Nieuwsbrief van 7 februari 2024 [zie hier] gaat uitgebreid in op de mogelijkheden die u heeft om u te registreren voor de vergadering. U kunt desgewenst zelf tijdens de vergadering uw stem uitbrengen óf u kunt zelf voorafgaand aan de vergadering digitaal stemmen óf u kunt een machtiging aan een ander verstrekken.

NB.

Indien u een volmacht aan SCTB geeft, dan dient u het volmachtformulier + kopie identiteitsbewijs + print van de bevestigingsmail van uw aanmelding aan SCTB te sturen. Wij weten inmiddels dat het volmachtformulier op de site van SAAT tot misverstanden leidt, omdat de laatste zin op pagina 2 van het formulier vetgedrukt in rood vermeldt dat u uw volmacht op dient te sturen aan SAAT. Dit is niet correct in geval u een volmacht wenst te geven aan een andere partij dan SAAT, zoals onze Stichting.

Het postadres waar u uw volmacht voor SCTB naar toe kunt sturen is:

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
t.a.v. secretariaat SCTB
p.a.  Eperweg 33H
        8181ET  Heerde

Verzending per post heeft onze voorkeur. Als dat niet mogelijk is, dan kunt u het pakket van volmachtformulier + kopie identiteitsbewijs + print van bevestigingsemail ook aan ons info-adres sturen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In het Nieuwsbericht dat hierna volgt kunt u lezen hoe SAAT heeft gereageerd op onze Nieuwsbrief van 7 februari 2024. Die reactie laat zien dat SAAT het afgelopen jaar behoorlijk is opgeschoven en dat SAAT en SCTB inhoudelijk niet ver bij elkaar vandaan zitten. Maar op één heel belangrijk punt naderen SCTB en SAAT elkaar niet. Dat is dat wij ervan overtuigd zijn dat de problemen waarmee de certificaathouders na vier jaar nog steeds worden geconfronteerd alleen kunnen worden opgelost met een breed en samenhangend pakket van maatregelen om de positie van certificaathouders te verbeteren en wel op korte termijn. Wat wij daarmee bedoelen beschreven wij in onze Nieuwsbrieven van 30 november 2023 en 7 februari 2024. SAAT spreekt ons niet tegen en zet zeker deuren open, maar spreekt zichzelf niet uit over de te nemen maatregelen. En dat is juist wel wat de certificaathouders van SAAT verwachten en ook mogen verwachten. Wij willen dat duidelijk wordt waar naartoe wordt gewerkt en wij willen URGENTIE. Daarom gebruiken wij de schaarse mogelijkheden die wij hebben om onze stem te laten horen, in de Vergadering van Certificaathouders. Om bij SAAT en zeker ook bij de bank te laten doordringen dat het NU tijd is voor ingrijpende en samenhangende veranderingen op korte termijn en niet voor stukjes en brokjes. Als u het daarmee eens bent, vragen wij graag uw actieve steun!

2. Reactie SAAT op Nieuwsbericht SCTB van 7 februari 2024

SAAT reageert schriftelijk op positie die SCTB inneemt

Op 9 februari 2024 ontvingen wij een schriftelijke reactie van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) op onze Nieuwsbrief van 7 februari 2024. In die Nieuwsbrief beschreven wij de positie die wij als SCTB innemen over de voorstellen voor hervorming van de bestuurlijke inrichting (governance) van SAAT waarover de Vergadering van Certificaathouders  op 28 februari 2024 zal stemmen. U kunt onze positie hier teruglezen. De toonzetting van de brief van SAAT is vriendelijk, maar aan de staart zit niettemin venijn. Daar noemt SAAT de oproep van SCTB om de voorstellen van SAAT in hun geheel af te wijzen “weinig constructief”. SAAT vindt het een gemiste kans als de voorstellen ten gevolge van deze oproep zouden sneuvelen “om reden van een onderliggend sentiment in de richting van de bank.” Lees de volledige tekst van de brief van SAAT  hier  .

Bijzondere situatie

Wij kunnen ons voorstellen dat het bestuur van SAAT teleurgesteld is door onze oproep aan certificaathouders om de voorstellen integraal af te wijzen, zeker omdat wij – puur op inhoudelijke gronden – sympathiek staan tegenover een belangrijk deel van die voorstellen. Dat wij de voorstellen van SAAT op dit moment desondanks in hun geheel afwijzen heeft natuurlijk een reden en dat schept een bijzondere situatie.

In de kern staan SAAT en SCTB niet ver van elkaar qua positie. SCTB onderschrijft een belangrijk deel van de voorstellen die SAAT doet en erkent ten volle dat het bestuur van SAAT het afgelopen jaar veranderingen in gang heeft gezet die noodzakelijk zijn voor een verbetering van de positie van certificaathouders en een betere toekomst voor Triodos Bank. SAAT onderschrijft op haar beurt nadrukkelijk de bezorgdheid van vele certificaathouders over de teleurstellende ontwikkelingen rond het transactievolume en de koersvorming van de certificaten op de MTF en heeft bij de bank aangedrongen op een tijdige en degelijke evaluatie met vervolgstappen. SAAT geeft daarnaast duidelijk aan dat zij onze hervormingsideeën – beursnotering, vereenvoudiging, een nieuwe beschermingsconstructie en decertificering – geenszins onbespreekbaar vindt. Normaal gesproken zou dit voldoende moeten zijn voor een gezamenlijke lijn, maar toch is die er niet. Hoe komt dat?

Zoals wij aan het slot van het hierboven staande Nieuwsbericht al schreven, wij missen concrete actie op korte termijn (deze situatie duurt al vier jaar) en een duidelijke stip op de horizon. Niemand bij de bank en ook niet bij SAAT durft tot nu toe openlijk te erkennen dat de problemen waarin de certificaathouders terecht zijn gekomen alleen nog kunnen worden opgelost door een samenhangend totaalpakket van maatregelen, waarvan een betekenisvolle financiële tegemoetkoming aan de zwaar getroffen certificaathouders en het komen tot een beter handelssysteem voor de certificaten onmisbare onderdelen vormen. Deze erkenning is, volgens ons, onvermijdelijk, maar laat veel te lang op zich wachten. En hoe langer het duurt, hoe moeilijker het zetten van die stap wordt. Steeds meer certificaathouders zullen zich radicaler gaan opstellen ten opzichte van de bank. Dat wordt hoe dan ook schadelijk voor de toekomst van de bank. En de rekening van een oplossing zal steeds hoger oplopen.

Daarom wijzen wij maatregelen die slechts een deel van het probleem raken af. Er moet naar onze mening op korte termijn een samenhangend en overtuigend totaalpakket komen. SCTB heeft de contouren daarvan duidelijk aangegeven. Met de opmerking dat SAAT het weinig constructief vindt dat wij alles doen om tot zo’n totaalpakket te komen slaat SAAT wat ons betreft de plank echt mis. Wat is er constructiever dan het aanreiken van de ingrediënten van een concreet voorstel waarmee de bank nu moet komen?

En de kritiek van SAAT op SCTB dan dat onze oproep ertoe kan leiden dat de voorstellen van SAAT sneuvelen om reden van een onderliggend sentiment in de richting van de bank? Met deze formulering maakt SAAT zich er wel heel gemakkelijk van af.

Als de voorstellen van SAAT geen meerderheid krijgen op 28 februari 2024, zijn ze dan weg?

Op dat moment zeker. Maar als het gebeurt, zal het voor ons geen definitief afscheid zijn. Wij zien de voorstellen graag terug voor hernieuwde stemming in een later te houden Vergadering van Certificaathouders, maar dan als onderdeel van een breed en overtuigend pakket van maatregelen waarin de bank en SAAT, ieder vanuit hun eigen rol, gelijk optrekken.

 

Het bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Daan Greven
Hugo Hurts
Pieter Schuurs
Fons van der Velden

Permanent adviseur van het bestuur,
Koen Albregts

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604