Vanaf de start van de MTF bereiken ons veel klachten van certificaathouders over operationele problemen en communicatie met Captin en Triodos Bank. Er is over deze problematiek inmiddels herhaaldelijk overleg geweest met de klantenservice van Triodos Bank.

Op 11 september 2023 hebben wij een gesolideerd overzicht van de problemen ook nog eens onder de aandacht gebracht van de CEO van de bank, de heer J. Rijpkema. Het overzicht is opgesteld door vrijwilligers die het secretariaat van onze Stichting verzorgen en die direct contact hebben met veel certificaathouders. Het document bestaat uit drie hoofdcategorieën: (a) Proceszaken: communicatie en opvolging; (b) Toegankelijkheid MTF; (c) Handelen op de MTF.
We hebben Triodos Bank laten weten dat we van mening zijn dat deze onderling samenhangende operationele problemen een negatieve invloed hebben op het functioneren van de MTF en hebben aangedrongen op het snel oplossen van deze problemen.
Open de begeleidende brief aan de Triodos Bank    hier en het overzicht    hier.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604