Bekijk hier alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Algemene vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2024

03 jun 2024

Op vrijdag 17 mei jl. vond de jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Triodos Bank NV plaats. De bijeenkomst werd...

Ontwikkelingen bij de claimstichtingen – hoe verhoudt SCTB zich daartoe?

03 jun 2024

Triodos Tragedie en Red Triodos voegen hun activiteiten samen Op 24 april 2024 hebben de Stichting Triodos Tragedie en de...

Nieuwe portretten van certificaathouders op website SCTB

03 jun 2024

Enige tijd geleden heeft Peter Nientied, vrijwilliger bij SCTB, het bestuur van de Stichting benaderd met het voorstel om een...

Weinig begrip bij Triodos Bank voor certificaathouders die problemen hebben om hun stem uit te brengen bij de AVA van 17 mei 2024

06 mei 2024

Briefwisseling met Raad van Bestuur Triodos Bank over registratieprocedure voor AVA Triodos Bank 17 mei 2024 Op 25 april 2024...

Internationaal: Duitse certificaathouders lanceren een eigen website

05 mei 2024

Kort geleden heeft een groep certificaathouders in Duitsland een eigen website gelanceerd:...

Vergadering van Certificaathouders wijst alle voorstellen van SAAT met ruime meerderheid af

01 mrt 2024

SAMENVATTING Een overtuigende meerderheid van de certificaathouders heeft op 28 februari 2024 TEGEN alle voorstellen van...

Vergadering van Certificaathouders 28 februari 2024: Elke stem telt! Oproep tot tijdig registreren, zelf stemmen of volmacht verstrekken - HERINNERING

15 feb 2024

Vergadering van Certificaathouders 28 februari 2024: Elke stem telt! Oproep tot tijdig registreren, zelf stemmen of volmacht...

Reactie SAAT op Nieuwsbericht SCTB van 7 februari 2024

15 feb 2024

SAAT reageert schriftelijk op positie die SCTB inneemt Op 9 februari 2024 ontvingen wij een schriftelijke reactie van het...

Vergadering van Certificaathouders 28 februari 2024: voorstellen SAAT en standpunt SCTB daarover

07 feb 2024

Samenvatting: SCTB wijst voorstellen SAAT af en pleit voor een samenhangend totaal pakket van fundamentele hervormingen Op 28...

Zelf stemmen of een volmacht verlenen voor de Vergadering van Certificaathouders op 28 februari 2024

07 feb 2024

Het eerste Nieuwsbericht in deze Nieuwsbrief bevat een weergave en onderbouwing van het standpunt van SCTB over de voorstellen...

Evaluatie van de MTF

07 feb 2024

Onlangs is Triodos Bank begonnen met de eerder aangekondigde evaluatie van de MTF. Alle certificaathouders hebben in het kader...

Gesprek met Raad van Commissarissen Triodos Bank

07 feb 2024

Op vrijdag 12 januari 2024 heeft het voltallige bestuur van onze Stichting in Driebergen een gesprek gehad met een delegatie van...

Volume van de handel en koersontwikkeling op de MTF sinds de opening van de handel op 5 juli 2023

07 feb 2024

Bij het in januari 2021 definitief stopzetten van haar interne handelssysteem voor certificaten heeft Triodos Bank aangegeven...

Waardering van certificaten Triodos Bank in het kader van de Aangifte Inkomstenbelasting 2023 Box 3

07 feb 2024

Via de Nieuwsbrief van 21 maart 2023 [hier] hebben wij melding gemaakt van het feit dat de Belastingdienst heeft ingestemd met...

SCTB zoekt nieuw bestuurslid

07 feb 2024

Momenteel zijn ruim 3.800 certificaathouders met een totaal bezit van 2,36 miljoen certificaten bij onze Stichting aangesloten....

SAAT - aankondiging Vergadering van Certificaathouders op 28 februari 2024

25 jan 2024

Aankondiging Vergadering van Certificaathouders op 28 februari 2024Op woensdag 24 januari 2024 heeft SAAT haar eigen website...

Koerswijziging Stichting ten opzichte van Triodos Bank en SAAT

30 nov 2023

SCTB maant Triodos Bank tot actie De MTF moet onafhankelijk worden geëvalueerd en stakeholders, waaronder de Stichting...

SCTB wil aanscherping voorstellen SAAT voor wijziging governance

30 nov 2023

Welke voorstellen doet SAAT? Op of rond 3 oktober 2023 ontvingen alle certificaathouders een brief van de Stichting...

Volmachtverlening voor vergaderingen SAAT en Triodos Bank NV

30 nov 2023

Inleiding Tijdens de Vergadering van Certificaathouders van SAAT op 26 mei 2023 hebben wij voor het eerst ervaring opgedaan met...

Ontwikkelingen MTF en aanstaande evaluatie MTF

30 nov 2023

Inleiding In onze Nieuwsbrief van 20 oktober 2023 [zie hier] hebben we voor het eerst stilgestaan bij de ontwikkelingen op de...

Internationale contacten, Koen Albregts permanent adviseur van het bestuur

30 nov 2023

Bij de Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB) hebben zich ook certificaathouders aangesloten uit met name België en...

Ronald Kramer, medeoprichter Stichting Certificaathouders Triodos Bank, overleden

20 okt 2023

Het doet ons verdriet dat Ronald Kramer op 19 september 2023 is overleden. Ronald was medeoprichter van de Stichting...

Modernisering van de governance van SAAT

20 okt 2023

Inleiding Recent hebben alle certificaathouders een brief ontvangen van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank...

Ontwikkelingen MTF en contacten met Raad van Bestuur Triodos Bank

20 okt 2023

Inleiding In onze Nieuwsbrief van 22 september 2023 kondigden wij aan dat we ‘terug op de lijn’ zouden komen over het vervolg...

Stichting Certificaathouders Triodos Bank | 9-maandscijfers 2023

20 okt 2023

In vervolg op de publicatie van de halfjaarcijfers 2023 in onze nieuwsbrief van 8 augustus 2023 treft u hier een beknopte...

Aangifte Inkomstenbelasting (IB) en waardering Triodos Certificaten

20 okt 2023

In onze Nieuwsbrief van 21 maart 2023 hebben wij aandacht geschonken aan de waardering van Triodos Certificaten in het kader van...

Schenking Triodos Certificaten aan ANBI instellingen - herinnering

20 okt 2023

Graag brengen wij in herinnering dat wij in onze Nieuwsbrief van 21 juli 2023 hebben gewezen op de mogelijkheid om Triodos...

Overzicht juridische procedures tegen Triodos Bank

20 okt 2023

Om u een beeld te geven van wat er allemaal speelt op het gebied van juridische procedures tegen de Triodos Bank in verband met...

In Memoriam Ronald Kramer

04 okt 2023

Op 19 september jongstleden is Ronald Kramer op tachtigjarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Bussum. Zijn overlijden kwam...

Correspondentie SCTB met de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

22 sep 2023

Op 3 augustus 2023 heeft het Bestuur van de Stichting zich tot de AFM gewend met zorgen over de wijze waarop het door Captin...

Ex-CEO van Triodos Bank Peter Blom treedt terug als commissaris bij DNB

22 sep 2023

Op vrijdag 15 september 2023 heeft De Nederlandse Bank (DNB) bekend gemaakt dat de ex-CEO van Triodos Bank, de heer P. Blom,...

Uitkomsten correspondentie met de heer Peter Blom

22 sep 2023

Uitkomsten correspondentie met de heer Peter Blom Zoals we eerder meldden in onze Nieuwsbrief van 21 juli 2023, hebben we op 20...

Operationele problemen MTF

22 sep 2023

Vanaf de start van de MTF bereiken ons veel klachten van certificaathouders over operationele problemen en communicatie met...

Nieuw lid van de Raad van Advies: Nina Tellegen

22 sep 2023

Zoals eerder in Nieuwsbrieven aangegeven is onze Stichting georganiseerd als een brede maatschappelijke organisatie met actieve...

Onze stichting blijft groeien

22 sep 2023

We zijn blij u ten slotte te kunnen melden dat het aantal certificaathouders dat zich bij onze Stichting heeft aangesloten...

Bijna terug bij ‘af’ doordat Triodos Bank signalen van Stichting Certificaathouders Triodos Bank negeert

24 aug 2023

Op 3 augustus 2023 stuurde onze Stichting een brandbrief  aan de Raad van Bestuur van de Triodos Bank naar aanleiding van het in...

Brandbrief van Stichting aan Triodos Bank over disfunctioneren MTF Captin

08 aug 2023

Zoals bekend is voor certificaathouders voor het eerst sinds twee en een half jaar weer een faciliteit beschikbaar voor het...

Stand van zaken contacten met SAAT

08 aug 2023

In onze Nieuwsbrief van 21 juli 2023 kondigden wij aan dat wij nog nader zouden ingaan op het verloop van de contacten tussen...

Jaarverslag en jaarrekening 2022 Stichting Certificaathouders Triodos Bank

08 aug 2023

Als bestuur van onze Stichting geven we naar onze achterban en andere geïnteresseerden middels ons jaarverslag graag inzicht in...

Halfjaarcijfers 2023 Stichting Certificaathouders Triodos Bank

08 aug 2023

In aansluiting op de publicatie van het jaarverslag 2022 treft u hier ook een beknopte weergave van de halfjaarcijfers 2023 van...

Voorbeeldbrief toegevoegd aan FAQ over Behoud van rechten bij verkoop certificaten via de MTF van Captin

08 aug 2023

Kort geleden plaatsten wij op de pagina Frequently Asked Questions op onze website een FAQ met als titel Verlies van rechten bij...

Uitkomsten overleg met Raad van Bestuur Triodos Bank

20 jul 2023

Inleiding Tussen eind april 2023 en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank N.V. (AVA) op 26 mei 2023 heeft een...

Brief SCTB aan voormalig CEO, de heer P. Blom, over spijtbetuiging en genoegdoening

20 jul 2023

Zoals we in onze Nieuwsbrief van 8 juni jl. vermeld hebben, heeft de huidige CEO van Triodos Bank, de heer J. Rijpkema, tijdens...

Strategie van onze Stichting: geen No Cure No Pay processen

20 jul 2023

Zoals op onze website vanaf de oprichting is vermeld (zie hier) is de strategie van onze Stichting in eerste instantie dialoog...

Handel op de MTF in de eerste weken na hervatting

20 jul 2023

Inleiding Op woensdag 5 juli 2023 heeft de eerste handelsronde op de MTF van Captin plaatsgevonden voor de certificaten van...

Mogelijkheid van schenking van certificaten aan ANBI-instellingen binnen het oorspronkelijke bestand van certificaathouders Triodos Bank

20 jul 2023

Sinds het stilleggen van de handel in certificaten was het nog steeds mogelijk om certificaten over te dragen aan een andere...

Nieuw bestuurslid gezocht

27 jun 2023

Momenteel zijn ruim 3.200 certificaathouders met een totale investering van ruim € 176 miljoen bij onze Stichting aangesloten....

Nieuwe teksten op website over Verlies van rechten bij verkoop certificaten via de MTF van Captin, Stuiting en Q&A Hoe werkt de handel op de MTF

27 jun 2023

In de rubriek Frequently Asked Questions (FAQ) zijn nieuwe teksten geplaatst over drie onderwerpen: Verlies van rechten bij...

Uitkomsten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank N.V. 26 mei 2023

30 mei 2023

Wat is er gebeurd? Op vrijdag 26 mei 2023 vond in Zeist de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank N.V. plaats...

Uitkomsten Vergadering van Certificaathouders SAAT, 26 mei 2023

30 mei 2023

Wat is er gebeurd? Ook op vrijdag 26 mei 2023 vond in Zeist de Vergadering van Certificaathouders plaats. Deze vergadering was...

Wim Engels beëindigt lidmaatschap bestuur Stichting

08 jun 2023

Wij vinden het heel jammer dat we moeten melden dat Wim Engels heeft besloten om zijn lidmaatschap van het bestuur van de...

Koers 2023 Stichting na uitspraak Ondernemingskamer

10 mei 2023

Hoofdpunten Een onomwonden spijtbetuiging van de bank, financiële genoegdoening, hervatting van de handel in certificaten met...

Verlenen van volmacht voor Vergadering van Certificaathouders op 26 mei 2023

10 mei 2023

De volmachtprocedure Van verschillende sympathisanten van de Stichting kregen wij de vraag of het mogelijk is om een volmacht...

Veranderingen in de samenstelling van het bestuur van de Stichting

01 mei 2023

We zijn blij u te kunnen melden dat Pieter Schuurs per 1 april 2023 is toegetreden tot het bestuur van onze Stichting. Pieter is...

Uitzending RADAR over Triodos-certificaten (maandag 10 april 2023)

17 apr 2023

Op maandag 10 april 2023 zond AVROTROS op NPO2 het programma RADAR uit, met daarin als openingsonderwerp de situatie rond de...

Meer invloed voor certificaathouders Triodos Bank

28 mrt 2023

Op donderdag 23 maart 2023 vonden in de Jaarbeurs in Utrecht twee belangrijke bijeenkomsten plaats: de Vergadering van...

Wat heeft de Ondernemingskamer-procedure ons opgeleverd?

21 mrt 2023

Het lijkt alsof de Stichting Certificaathouders Triodos Bank vorige week donderdag 16 maart 2023 de zaak bij de...

Antwoorden Triodos Bank en SAAT op vragen Stichting

21 mrt 2023

Op 7 maart 2023 stelden wij vragen aan de Raad van Bestuur van Triodos Bank en het bestuur van de Stichting Administratiekantoor...

Vervolgvragen aan Triodos Bank en SAAT

21 mrt 2023

In vervolg op de antwoorden die wij ontvingen van Triodos Bank en SAAT op onze vragen van 7 en 13 maart 2023 hebben wij vandaag...

Aangifte Inkomstenbelasting 2021 en 2022 – heffing box 3

21 mrt 2023

Recent heeft een certificaathouder ons geïnformeerd over het feit dat de Belastingdienst zijn aangifte 2021 heeft geaccepteerd...

Uitspraak Ondernemingskamer beschikbaar: beschikking en persbericht

17 mrt 2023

Donderdagavond 16 maart 2023 heeft de Ondernemingskamer de beschikking gepubliceerd met daarin haar uitspraak naar aanleiding...

Triodos en SAAT vergaderingen 23 maart: hoe aanmelden en stemmen?

15 mrt 2023

Aanmelden en stemmen voor de Triodos- en SAAT-vergaderingen op 23 maart kan tot en met morgen, donderdag 16 maart 23.59...

Stichting ernstig teleurgesteld over weigering SAAT om de Stichting en haar website bekend te maken bij alle certificaathouders

14 mrt 2023

In een brief van 13 maart 2023 aan het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) hebben wij...

Portretten van certificaathouders: Stijn Mattheij

14 mrt 2023

In onze rubriek Portretten van certificaathouders vindt u een interview met Stijn Mattheij. Ilse Kuiper sprak met hem en schreef...

Vragen over stembeleid en Captin-MTF

10 mrt 2023

Zoals bekend hebben de Triodos Bank en de Stichting Administratiekantoor Triodos Bank (SAAT), de enige aandeelhouder van de...

Uitspraak Ondernemingskamer uitgesteld tot 16 maart 2023

28 feb 2023

In onze Nieuwsbrieven van 9 januari en 20 februari 2023 meldden wij u dat de Ondernemingskamer bekend had gemaakt uiterlijk op 1...

Wim Engels treedt aan als nieuw bestuurslid van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank

28 feb 2023

Wij zijn blij dat we opnieuw een versterking kunnen melden van de bestuurlijke gelederen van de Stichting Certificaathouders...

Hulp gezocht voor het secretariaat van de Stichting

28 feb 2023

De Stichting Certificaathouders Triodos Bank is opgezet als een brede maatschappelijke organisatie met aangesloten...

Reminder verzoek om (extra) bijdrage

28 feb 2023

Op woensdag 22 februari 2023 hebben alle bij onze Stichting aangesloten sympathisanten een verzoek ontvangen voor het doen van...

Portretten van certificaathouders: Clemens Koemans

28 feb 2023

Voor onze kort geleden gestarte rubriek Portretten van certificaathouders interviewde Ilse Kuiper ditmaal Clemens Koemans,...

Stichting wacht uitspraak Ondernemingskamer af

20 feb 2023

Met onze Nieuwsbrieven van 23 december 2022, 9 januari 2023 en 24 januari 2023 hebben we u op de hoogte gehouden van de...

Vergadering van Certificaathouders en Buitengewone Algemene Vergadering op 23 maart 2023

20 feb 2023

Terwijl de procedure die onze Stichting heeft aangespannen bij de Ondernemingskamer nog loopt, zetten Triodos Bank en SAAT vaart...

Start van een nieuwe rubriek: Portretten van certificaathouders

15 feb 2023

We starten een nieuwe rubriek, met daarin portretten van certificaathouders. Voor het eerste portret sprak Ilse Kuiper met Gea...

Verslag Werkgroep Ernstig Gedupeerde Certificaathouders Triodos Bank (augustus - december 2022)

09 feb 2023

Deze interne werkgroep van de Stichting is opgestart begin augustus 2022 en bestaat uit Kero Oerlemans, Snam Vromans en Wim...

Nieuw lid voor de Raad van Advies

08 feb 2023

Zoals nog eens was te lezen in de Nieuwsbrief van 24 januari 2023, is onze Stichting vanaf de oprichting in maart 2022...

Stichting vraagt Triodos Bank om meer informatie te verstrekken aan certificaathouders over MTF en Captin

24 jan 2023

Sinds de e-mail die Triodos Bank op 12 december 2022 stuurde aan alle particuliere certificaathouders in Nederland over het...

Reactie Triodos Bank op brief van Stichting over waardering certificaten per 1-1-2023

24 jan 2023

Met onze brief van 29 december 2022 (zie link) hebben wij aan de Raad van Bestuur van Triodos Bank een zestal vragen gesteld...

Vrijwilligers gezocht met ervaring op het gebied van communicatie en juridische zaken

24 jan 2023

Vanaf de oprichting in maart 2022 hebben we onze Stichting georganiseerd als een zogenoemde brede maatschappelijke organisatie...

Kort verslag mondelinge behandeling Verzoekschrift door Ondernemingskamer op 22 december 2022

09 jan 2023

In de Nieuwsbrief van 23 december 2022 beschreven wij al dat een dag eerder de mondelinge behandeling bij de Ondernemingskamer...

Waardering van certificaten door Triodos Bank per 1 januari 2023

09 jan 2023

Met haar bericht van woensdag 21 december 2022 heeft Triodos Bank de certificaathouders geïnformeerd over de geschatte...

Triodos Bank – certificaten over de landsgrenzen

09 jan 2023

In de loop der jaren heeft de Triodos Bank ook actief certificaten verhandeld in België, Duitsland, Spanje en het Verenigd...

Financiële bijdrage

09 jan 2023

Tenslotte dank aan al degenen die inmiddels de gevraagde financiële bijdrage van € 25,00 of meer aan ons hebben overgemaakt. Wie...

Stichting geeft geen advies over MTF en aanmelding bij Captin

23 dec 2022

Sinds de e-mails van Triodos Bank aan alle particuliere certificaathouders* van 12 december 2022 (Informatie over uw...

Ratingbureau Fitch is negatief over de vooruitzichten voor Triodos Bank

23 dec 2022

Triodos Bank heeft in oktober 2021 een achtergestelde obligatielening (de “Greenbond”, zoals die door Triodos Bank wordt...

Waar is het geld gebleven na de afwaardering van de certificaten van de laatste handelskoers van € 84 naar € 59 per certificaat?

23 dec 2022

De afgelopen maanden zijn er vragen van certificaathouders binnengekomen bij de Stichting over wat er is gebeurd met het geld...

Stichting Certificaathouders Triodos Bank blij met actieve ondersteuning door VEB in onderzoek over beleid bij Triodos Bank

23 nov 2022

Op 23 november 2022 heeft de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) op haar website bekend gemaakt dat de VEB het verzoek...

Mondelinge behandeling Verzoekschrift Stichting Certificaathouders op 22 december

10 nov 2022

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft bekendgemaakt dat de mondelinge behandeling van het Verzoekschrift van...

Peter Blom, voormalig topman Triodos Bank legt werkzaamheden als commissaris bij DNB neer

04 nov 2022

De voormalige topman van Triodos Bank, Peter Blom, heeft besloten om zijn werkzaamheden als commissaris bij toezichthouder De...

Spaanse rechter spreekt zich uit

29 okt 2022

Voor de tweede keer heeft een Spaanse rechter -ditmaal aan het hof van Pamplona- een certificaathouder in het gelijk gesteld. De...

Opstelling van de Stichting in de BAVA van 11 oktober 2022 

11 okt 2022

Onlangs hebt u van de Triodos Bank een uitnodiging gehad voor de Buitengewone Algemene Vergadering en Vergadering van de SAAT...

Enquêteprocedure aangevraagd bij de Ondernemingskamer (OK) van het Gerechtshof Amsterdam

10 okt 2022

Het bestuur van onze Stichting heeft op 10 oktober 2022 een Enquêteprocedure aangevraagd bij de Ondernemingskamer (OK) van het...

Nieuwsbrief 10 oktober 2022

10 okt 2022

Aan de sympathisanten van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank, Inleiding: Enquêteprocedure bij het Gerechtshof...

Nieuwe Nieuwsbrief: 10 oktober 2022

04 okt 2022

In de Nieuwsbrief van maandag 4 oktober jl. kondigden wij aan vandaag nieuwe informatie over de stand van zaken met betrekking...

Rinnooy Kan krijgt spilfunctie in beleggersconflict Triodos

15 sep 2022

FD: "Alexander Rinnooy Kan wordt de nieuwe voorzitter van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)....

Column van Menno Tamminga

07 sep 2022

"Triodos Bank: de goede bedoelingen zetten de beste klanten in de kou. De toezichthouder mag hopen dat de naam en het merk...

Nederlaag Triodos in Spaanse rechtszaak

04 sep 2022

FD: "Volgens de Spaanse rechter is het Triodos-certificaat 'een complex product'. De particuliere belegger aan wie de bank...

Triodos weigert transparantie

17 aug 2022

Na 6 weken kwam er dan een reactie van de bank op onze bezwarenbrief. Helaas komt Triodos niet tegemoet aan onze eis tot inzage...

Triodos trekt plan terugkoopregeling in

01 aug 2022

Dit besluit kreeg veel publiciteit en kritiek in de media (FD, De Standaard, Volkskrant, NRC). Wij onderzoeken of en hoe wij als...

Onze webinars

09 jul 2022

Zaterdag 9 juli hebben wij live webinars georganiseerd, in het Nederlands en Engels. Die kunt u hier (weer) terugzien: Bekijk...

Juridische stappen komen dichtbij

08 jul 2022

Al vier maanden proberen wij helderheid te krijgen over allerlei kwesties rond de certificaten en Triodos Bank te bewegen tot...

Stichting stuurt ‘bezwarenbrief’ naar Triodos Bank

06 jul 2022

Onze advocaat heeft op 6 juli 2022 namens de stichting een zogeheten ‘bezwarenbrief’ gestuurd naar het bestuur van Triodos Bank....

Resultaten enquête

31 mei 2022

Hoe denken de certificaathouders over de bank en haar beleid? In april en mei 2022 hebben we dat met een enquête onderzocht. Een...

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604