Verlies van rechten bij verkoop certificaten via de MTF van Captin?

Een vraag die leeft onder certificaathouders is in hoeverre de mogelijkheid om een vordering tot schadevergoeding in te dienen via een civiele procedure, wordt beïnvloed door voorafgaande verkoop van certificaten.  Het antwoord is dat daar juridisch geen eenduidig antwoord op valt te geven. Certificaathouders die geen risico willen lopen op verlies van rechten wordt daarom geadviseerd aan Triodos Bank een brief te sturen met de strekking dat zij/hij voornemens is haar/zijn certificaten of een deel daarvan te verkopen, maar onder voorbehoud van rechten, waarmee wordt bedoeld dat zij/hij zich het recht voorbehoudt om op een later moment nadat zij/hij certificaten heeft verkocht nog een schadeclaim in te dienen en daarover zo nodig een procedure bij de rechtbank te beginnen teneinde schadevergoeding af te dwingen. Een voorbeeldbrief vindt u hier.
 
Het enkele feit dat certificaten worden gegiraliseerd, waardoor verhandeling via de MTF mogelijk wordt, heeft naar algemeen wordt aangenomen geen effect op de mogelijkheid schade te claimen middels een civiele procedure.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604