Waarvoor is een zogenaamde stuitingsbrief bedoeld? En wanneer moet die aan Triodos Bank worden verstuurd?

Regelmatig wordt geïnformeerd naar de noodzaak om door verzending van een zogenaamde “stuitingsbrief” verjaring tegen te gaan van eventuele civiele claims tegen de Triodos Bank wegens waardevermindering van certificaten. Het verzenden van een dergelijke brief voorkomt (“stuit”) verjaring, de termijn gaat dan opnieuw lopen. In zo’n brief moet staan dat de afzender meent schade te hebben geleden als gevolg van het handelen van Triodos Bank, o.a. het stilleggen van de handel en alles wat daarop is gevolgd, en dat alle rechten worden voorbehouden om Triodos Bank zo nodig in rechte voor deze schade aan te spreken. Volgens de wet verjaart de mogelijkheid tot het indienen van dit type schadeclaims 5 jaar nadat de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke (rechts)persoon bekend is geworden. Dat moment zal door de rechter van geval tot geval moeten worden bepaald, maar zal in het geval van claims tegen Triodos Bank niet eerder liggen dan het moment van het definitief stopzetten van de verhandeling via het interne handelssysteem van Triodos Bank op 5 januari 2021. Dat betekent dat verjaring op zijn vroegst eind 2025 aan de orde is en dat het verzenden van een stuitingsbrief op dit moment niet urgent is. 

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604