SAAT

Wat is de rol van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank?

De SAAT is de enige aandeelhouder van de Triodos Bank, en die opereert zonder last en ruggespraak. SAAT krijgt alleen inspraak in het dividendbeleid (overigens nadat de RvB, RvC en DNB daar over besloten hebben) en verleent decharge aan de RvB bij het vaststellen van de jaarrekening (d.w.z. achteraf).
Zie ook hier.

Waar staat de correspondentie met de Triodos Bank en de SAAT op de website?

Onze correspondentie met de bank en de SAAT staat bij achtergronddocumenten.

Waar staat het dividendbeleid van de Triodos Bank toegelicht?

Triodos Bank stelt zich tot doel (maximaal) 70% van de winst uit te keren aan certificaathouders. Over 2021 heeft Triodos Bank besloten slechts 50% uit te keren (1,80). Zie hier.

Wat is de rol van de Vergadering van Certificaathouders?

De Vergadering van Certificaathouders (VvC) heeft weinig bevoegdheden. De belangrijkste bevoegdheden zijn: het benoemen van leden van het bestuur van SAAT op voordracht van de Raad van Bestuur van de Triodos Bank; goedkeuren van wijzigingen in de administratievoorwaarden en in de statuten van de SAAT. Bij al die besluiten is het besluit afhankelijk van voordracht of goedkeuring van de Raad van Bestuur van de Triodos bank. De VvC kan dus geen besluiten nemen buiten de bank om.

 

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604