Multi-Trading Facility

Kunt u de voor- en nadelen van een Multi-Trading Facility toelichten?

We kunnen daar helaas nog geen antwoord op geven, mede in verband met de vraag of er überhaupt een MTF moet komen.

De strategie van de stichting is erop gericht om eerst uit te zoeken wat er is gebeurd (‘waarheidsvinding’) en wie daarvoor verantwoordelijk is. Daartoe hebben we een advocaat in de arm genomen. Zodra we daarover meer weten, kunnen we ook gerichter (al dan niet samen met de bank) nadenken en gaan werken aan alternatieven. Ondertussen is al wel een werkgroep van de stichting op de achtergrond met dit onderwerp bezig.

 

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604