Enquête

Kunt u wat meer informatie geven over de enquête en privacy van gegevens?

Het onderzoek is uitgevoerd namens de stichting. Niet door een instantie, maar door Jan Janssens, een van onze bestuursleden. Hij heeft de vragenlijst opgesteld en zal ook de analyse en rapportage maken. Hij is een ervaren onderzoeker die beroepshalve vele enquêtes heeft uitgevoerd voor uiteenlopende opdrachtgevers (overheden, instellingen en bedrijven). De enquête is op 25 mei 2022 gesloten.

Wij hopen met deze enquête informatie te verzamelen die ons helpt bij de behartiging van de belangen van certificaathouders, dus de vragen zijn geformuleerd vanuit dat perspectief. Door de toelichting op het onderzoek en de verschillende vragen heel feitelijk te formuleren, én door stellingen voor te leggen die zowel positief als negatief zijn over de Triodos Bank en de SAAT, is geprobeerd de respondenten niet te sturen in hun beantwoording.

De gegeven antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en statistisch verwerkt. De respondenten blijven anoniem. Respondenten is niet gevraagd om contactgegevens, tenzij zij zelf aangeven dat zij de stichting willen assisteren. Uw privacy wordt dus gerespecteerd en uw antwoorden worden niet gedeeld met derden. Deze worden niet langer dan nodig is voor de analyse en rapportage bewaard.

De resultaten van het onderzoek, m.u.v. die specifieke contactgegevens, worden binnenkort op de website van de stichting gepubliceerd.

 

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604