De Stichting Certificaathouders Triodos Bank heeft als doel behartiging van belangen van de certificaathouders van de Triodos Bank, en tevens bij te dragen aan het behoud van bancaire functies gericht op duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid in het maatschappelijk/financieel verkeer.

Het gaat daarbij nadrukkelijk om de functies die de Triodos Bank vervult, zoals omschreven door de bank in 2018:

  • ‘Bijdragen aan een samenleving waarin de levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;
  • het voor mensen, instellingen en bedrijven mogelijk maken geld bewuster te gebruiken op een manier die mens en milieu ten goede komt en duurzame ontwikkeling bevordert;
  • onze klanten voorzien van duurzame financiële producten en uitstekende service’.

De inhoudelijke dialoog met de Triodos Bank spitst zich toe op:

  • de missie van de bank;
  • de transparantie van de bank;
  • de informatievoorziening door de bank;
  • de waarde van de certificaten;
  • de verhandelbaarheid van de certificaten;
  • compensatie voor gedupeerde certificaathouders;
  • het dividendbeleid.

Om haar doel te bereiken zal de Stichting de interesse en steun zoeken van maatschappelijke organisaties en in individuen in Nederland en overige landen in Europa, een dialoog voeren met de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) en de Triodos Bank, en daar diverse instanties/instituties zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandse Bank (DNB), de Ondernemingskamer en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) bij betrekken. Indien nodig zal de Stichting juridische en gerechtelijke procedures initiëren.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Oude Buizerdlaan 38
2566 PW Den Haag

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Twitter

  twitter.com/triodos_bank

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604