Geachte directie,

Betreft: behoud van rechten bij verkoop certificaten via de MTF van Captin

Ik ben van plan binnenkort (een deel van) mijn certificaten Triodos Bank te verkopen via de MTF. Daarmee accepteer ik echter uitdrukkelijk niet het vermogensverlies dat ik mogelijk lijd doordat de transactieprijs waartegen ik mijn certificaten op enig moment verkoop, negatief afwijkt van een prijs gebaseerd op de intrinsieke waarde van Triodos Bank die ik bij verhandeling via het gebruikelijke interne handelssysteem zou hebben gerealiseerd.

Triodos Bank heeft eenzijdig besloten voor een andere wijze van verhandeling en daarmee de situatie gecreëerd waarbij verkoop via deze MTF momenteel de enige wijze is waarop ik mijn certificaten te gelde kan maken. Ik vind het niet terecht dat ik als certificaathouder schade lijd door een besluit om de methode waarop de transactieprijs van de certificaten wordt bepaald zo fundamenteel te wijzigen; een besluit bovendien waarop ik als certificaathouder geen enkele invloed heb kunnen uitoefenen. Bovendien ben ik er, voordat ik tot aankoop van certificaten besloot, niet over geïnformeerd dat dit besluit ooit genomen zou kunnen worden.

Ik stel de bank derhalve nu alvast aansprakelijk voor de op enig moment door mij te lijden schade en behoud mij alle rechten voor om die in de toekomst via een civiele procedure op de bank te verhalen.

Hoogachtend,

 

…………………………….

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604