Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders SAAT
Vrijdag 26 mei 2023 Zeist


Agendapunt 3. Herbenoeming van Mercedes Valcárcel tot lid van Bestuur van SAAT

Stemverklaring SCTB (uitgesproken door Hugo Hurts, bestuurslid SCTB)

Voor ons ligt de herbenoeming van mevr. Mercedes Valcárcel tot lid van het bestuur van SAAT. De Stichting Certificaathouders Triodos Bank (ik zal ook de afkorting SCTB gebruiken) heeft zich in haar Nieuwsbrief van 10 mei 2023 in de richting van de sympathisanten van de Stichting negatief uitgesproken over het voorstel tot herbenoeming. Ik kom daar later nog op terug.

Wij zijn ons ervan bewust dat ons standpunt teleurstellend zal zijn voor mevrouw Mercedes Valcárcel persoonlijk en hechten er daarom aan om direct duidelijk te maken dat deze stem tegen haar herbenoeming los staat van de persoon van mevrouw Valcárcel. Wij zouden vandaag tegen iedere herbenoeming stemmen van welk lid van het bestuur van SAAT dan ook. Wij willen ook heel duidelijk uitspreken dat wij er op geen enkele manier op uit zijn om de Spaanse certificaathouders te beroven van een landgenoot als lid van het bestuur van SAAT. Wij hechten aan een goede weerspiegeling van de internationale spreiding van certificaathouders in het bestuur van SAAT.

Waarom hebben wij de certificaathouders die zich bij ons hebben aangesloten dan wel meegegeven dat wij tegen de herbenoeming van mevrouw Valcárcel zijn? En waarom geven wij geen gehoor aan de dringende oproep van de voorzitter van het SAAT-bestuur om terug te komen op ons negatieve standpunt hierover?
Wij willen met ons standpunt markeren dat het tijd is voor verandering. SAAT heeft zich naar onze mening in de afgelopen jaren te volgzaam opgesteld bij beslissingen door de Raad van Bestuur en onvoldoende de belangen van de certificaathouders meegewogen in haar afwegingen en besluiten.

SAAT heeft conform artikel 6 van haar Administratievoorwaarden een drievoudige leidraad bij het uitoefenen van het stemrecht: zij moet zich daarbij laten leiden zowel door het belang van de certificaathouders en dat van de Bank als door de beginselen die in de doelstellingen van de Bank zijn uitgedrukt.

In de realiteit van de afgelopen jaren heeft SAAT zich voor vele certificaathouders echter voortdurend gevoegd in de voorstellen van het bestuur van de Bank, en daarmee de belangen van de certificaathouders veronachtzaamd.

Nadat onze Stichting in haar Nieuwsbrief van 10 mei 2023 bekend had gemaakt tegen de herbenoeming van mevrouw Mercedes Valcárcel te zijn, hebben wij – zonder dat wij daartoe het initiatief hebben genomen - meer dan 230 volmachten van certificaathouders gekregen, samen goed voor zo’n 138.000 stemmen. Namens hen zullen wij in deze vergadering tegen deze herbenoeming stemmen. Ik vraag de leden van het SAAT-bestuur of deze cijfers hen niet iets te zeggen hebben.

Wij beseffen heel goed dat SAAT binnen de Triodosstructuur niet de rol heeft van toezichthouder. Maar in haar rol van enige aandeelhouder had SAAT in onze ogen wel anders kunnen en moeten opereren.

Wij weten ook dat SAAT intussen veranderingen in gang heeft gezet en daar zijn wij blij mee. Maar het mag allemaal wel een slag concreter en sneller. Wij denken het veranderingsproces te helpen door niet alleen inhoudelijke veranderingen in de governance aan te moedigen, maar ook door nieuwe mensen bij dit proces te betrekken die los staan van het belaste verleden van de afgelopen paar jaar. Dat maakt het op dit moment lastig en ook pijnlijk, maar uiteindelijk gaat het helpen. Wij nemen er goede nota van dat de voorzitter van het SAAT-bestuur hier heel anders tegenaan kijkt, maar zo zitten wij erin.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604