Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank N.V.
Figi Zeist, 26 mei 2023


Goede morgen. Mijn naam is Fons van der Velden, klant en certificaathouder van de Triodos Bank en voorzitter van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank. Dank voorzitter dat u mij het woord geeft.

Aan het einde van de mondelinge behandeling van ons verzoekschrift op 22 december van het vorig jaar, heeft de voorzitter van de Ondernemingskamer u opgeroepen tot het doen van een spijtbetuiging aan certificaathouders. Tijdens de BAVA van maart jongstleden, heb ik namens onze Stichting, dit verzoek herhaald.

Dank voor de spijtbetuiging die u zojuist heeft uitgesproken. Dit is een belangrijke gebeurtenis in de relatie van Triodos Bank met haar certificaathouders en heeft een belangrijke (emotionele) waarde. We kennen het mooie Griekse woord Katharsis voor situaties waarin eerst iets moet worden opgeruimd voordat je kan vernieuwen en veranderen. Laten we hopen dat het hier een beetje zo gaat werken. Namens onze Stichting wil ik u in dit verband een verzoek doen.

De vorige CEO van de uw Bank heeft bijna een kwart eeuw als CEO leiding gegeven aan de Bank. In de pioniersfase van de Bank heeft hij een belangrijke rol gespeeld en zich naar buiten toe (zie de media optredens, publicaties en interviews) graag geprofileerd als dé charismatisch leider van een sociale en duurzame bank. Van veel mensen uit onze achterban weten we dat zij zich met hem als charismatisch leider identificeerden, en vooral ook dat zij een rotsvast vertrouwen in hem hadden. Dit is de reden dat veel kleine beleggers en sociaal ondernemers zich bij de Triodos Bank hebben aangesloten en in de loop der jaren certificaten hebben gekocht.

Uit de beschikking van de Ondernemingskamer blijkt dat dit vertrouwen ernstig is beschaamd. De OK heeft immers geconcludeerd:

‘De gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Triodos hebben betrekking op het handelen van het bestuur en de raad van commissarissen in de periode voor 18 maart 2020.' (pagina 49 van de Beschikking)

Het zou de vorige CEO van de Bank onzes inziens dan ook sieren als hij luid en duidelijk verantwoording zou afleggen, en spijt zou betuigen, over het feit dat hij wel wist dat er problemen zouden ontstaan met het handelssysteem voor de certificaten, maar daar niet op heeft ingegrepen toen dat nog kon zonder onevenredig grote schade voor de certificaathouders en de bank. Via deze vergadering roep ik hem daartoe in het openbaar op en ik verzoek u om daarin te doen wat u kunt doen.

Dank u.

Fons van der Velden

Stichting Certificaathouders Triodos Bank

www.stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604