3 mei 2022 - voorstel tot uitbetaling van dividend over 2021:

 Mw. J. de Zwaan
Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank
p/a Triodos Bank NV
Landgoed De Reehorst
Hoofdstraat 10
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Den Haag, 3 mei 2022

Betreft: voorstel tot uitbetaling van dividend over 2021

Geachte mevrouw De Zwaan,

Wij vragen uw aandacht voor de aanstaande aandeelhoudersvergadering, waarbij een dividendvoorstel over 2021 aan de orde is. Stichting Administratiekantoor
Aandelen Triodos Bank (“SAAT”) dient haar stemrecht zelfstandig uit te oefenen. Zij dient zich daarbij onder meer te laten leiden door het belang van de
certificaathouders en het belang van Triodos Bank N.V. (“Triodos Bank”) en de beginselen die in de doelstelling van Triodos Bank zijn uitgedrukt.

Stichting Certificaathouders Triodos Bank komt (kortgezegd) op voor de belangen van de houders van Certificaten van Aandeel Triodos Bank. De certificaathouders zijn zwaar getroffen door het beleid van de Triodos Bank: de verhandelbaarheid van certificaten is door Triodos Bank voor lange tijd stopgezet; de waarde van certificaten is door toedoen van Triodos Bank sterk gereduceerd; over 2019 is geen dividend uitgekeerd en over 2020 slechts in beperkte mate. Men zou derhalve mogen verwachten dat de Triodos Bank alles in het werk stelt om de certificaathouders enigszins tegemoet te komen door ditmaal (over 2021) een ruimhartige dividend uit te keren. Echter, gelet op de zelfverklaarde winstgevendheid van de bank in 2021, alsook in de voorgaande jaren, is het voorliggende dividendvoorstel voor de certificaathouders opnieuw teleurstellend en benedenmaats.

Met het huidige dividendvoorstel over 2021 wijkt de Triodos Bank bovendien zonder enige reden af van het eigen voornemen om 70% van de winst als dividend uit te keren. Ook wordt er niets gedaan aan een herstel van de grote achterstand in dividenduitkeringen die in 2019 en 2020 is opgelopen.

Wij geven u als bestuur van SAAT – gelet op haar verplichting om bij de uitoefening van het stemrecht te laten leiden door de belangen van de certificaathouders en de belangen van Triodos Bank - nadrukkelijk in overweging het voorstel van de Triodos Bank tot uitbetaling van € 1,80 per certificaat af te wijzen en de Triodos Bank te verzoeken een nieuw voorstel te doen op basis van uitkering van minimaal 70% van de gerealiseerde winst over 2021. Daarnaast dient de Triodos Bank ook een buitengewoon dividend uit te keren over de boekjaren 2019 en 2020 (wederom minimaal op basis van 70% van de in die jaren gerealiseerde winst). Daarmee kan in ieder geval de opgelopen achterstand goed gemaakt worden en tegemoet worden gekomen aan de gerechtvaardigde verwachtingen die uw certificaathouders mogen hebben over de uitkering van dividend over de jaren 2019, 2020 en 2021.

Tenslotte wijzen we erop dat er naar onze mening, gezien de grote problemen waar certificaathouders mee geconfronteerd worden, er alle reden toe is om bij de
dividendbepaling over de jaren 2019 – 2021, een hoger percentage dan 70% van de gerealiseerde winst uit te betalen.

We zien uit naar uw feedback en zijn graag beschikbaar voor nader overleg.

Met dank en vriendelijke groet, mede namens Fons van der Velden en Ronald Kramer, Allert van den Ham

c.c. De heer J. Rijpkema, CEO Triodos Bank  N.V.


Oude Buizerdlaan 38, 2566 PW Den Haag | www.stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | KvK 85822604 | NL17INGB 0675 5948 20

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Oude Buizerdlaan 38
2566 PW Den Haag

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Twitter

  twitter.com/triodos_bank

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604