Aanmelden


De Stichting is georganiseerd als een brede maatschappelijke organisatie met inmiddels enkele duizenden aangesloten sympathisanten, een onbezoldigd Bestuur en een Raad van Advies. Circa 45 van de aangesloten sympathisanten zijn als vrijwilliger binnen verschillende werkgroepen actief voor de stichting. De strategie is om met de leiding van Triodos Bank in gesprek te blijven, daar waar nodig aangevuld met een mars door de instituties (zoals AFM, DNB, Ondernemingskamer, Vereniging van Effectenbezitters) en eventueel het voeren van juridische en gerechtelijke acties en procedures. Dit alles geflankeerd door verschillende vormen van publiciteit.

Voor een dergelijke aanpak hebben we uw steun hard nodig, met name voor de strategische en juridische ondersteuning die wij tegen betaling bij professionals moeten inhuren, maar ook om de lopende kosten voor zaken zoals website, nieuwsbrieven, webinars en stichtingskosten te dekken. Daarom vragen wij bij aanmelding een (vrijwillige) bijdrage van minimaal € 25. Mocht de stichting juridische procedures gaan voeren, dan kan het zijn dat we u om een extra bijdrage verzoeken.

Het bankrekeningnummer van de stichting is als volgt: Stg Certificaat Triodos Bank, NL17 INGB 0675 5948 20, BIC: INGBNL2A. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een automatische bevestiging van uw aanmelding. Het kan zijn dat de automatische bevestiging van uw aanmelding in uw SPAM box terecht komt.

Van uw betaling ontvangt u geen betalingsbevestiging; dit is om logistieke redenen (nog) niet mogelijk.

Als u zich al eerder bij Triodom of de Stichting heeft aangemeld, hoeft u dat niet opnieuw te doen.

Hieronder kunt u zich aanmelden bij de stichting. Kies uw bijdrage en klik daarna op de knop 'Aanmelden/bijdragen'. Vul dan het aanmeldformulier in en voltooi uw aanmelding. Tot slot ontvangt u per e-mail een automatische bevestiging van uw aanmelding/bijdrage.

Aanmelden - Kies uw bijdrage:


Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604