Op vrijdag 17 mei jl. vond de jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Triodos Bank NV plaats. De bijeenkomst werd gehouden in de Theaterzaal van hotel Figi in Zeist.

De agenda van de bijeenkomst (zie hier) had als onderwerpen: jaarverslag over 2023; dividend beleid en dividend uitkering over 2023; decharge van Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Commissarissen (RvC); benoeming van Marjolein Landheer als lid van de Raad van Bestuur; toestemming verlenen aan de bank met betrekking tot inkoop eigen aandelen; uitkomsten evaluatie MTF en conclusies en actieplan die de Raad van Bestuur daaraan verbindt.

In de zaal waren zo’n 250 certificaathouders aanwezig. Een vergelijkbaar aantal certificaathouders nam online deel. 362 certificaathouders hadden SAAT een blanco volmacht gegeven; 1964 certificaathouders hadden SAAT een volmacht met steminstructie gegeven. In totaal konden in de vergadering bijna 3,2 miljoen stemmen worden uitgebracht. De bijeenkomst duurde van 10.00 tot 16.30 uur in de namiddag, met tussendoor een lunchpauze.

Triodos Bank zal, zoals te doen gebruikelijk, binnen drie maanden het conceptverslag van deze bijeenkomst publiceren. De belangrijkste onderwerpen die voor onze Stichting uit deze vergadering naar voren zijn gekomen, vatten wij hieronder als volgt samen.

  1. Jaarverslag 2023: bij de presentatie van het jaarverslag hebben we aan zowel de Raad van Bestuur als de accountant (van PWC) een vraag gesteld over de financiële risico’s van de verschillende juridische procedures in België, Spanje en Nederland. Voor de collectieve claimprocedures in België en Nederland zijn in de jaarrekening over 2023 geen voorzieningen opgenomen. We kregen uitleg hierover, maar konden daar nauwelijks conclusies aan verbinden.
  2. Dividend: de dividend uitkering over 2023, die in totaal uitkomt op € 4,07 (cash) en 75% bedraagt van de nettowinst over 2023 is met 98% van de stemmen goedgekeurd.
  3. Dechargeverlening van de leden van de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Commissarissen (RvC): in totaal heeft zo’n 35% van de certificaathouders tegen decharge van de RVB en RvC over 2023 gestemd. Het ging om 1,2 miljoen stemmen, ruim een derde van de certificaten waarop een stem is uitgebracht. Wij vinden dit een significant signaal vanuit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de richting van de bank. Aan het einde van de vergadering verklaarde de woordvoerder van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) dat zoiets niet veel voorkomt en al helemaal niet bij banken.
  4. Evaluatie van de MTF en keuze voor Euronext: bij de presentatie van de uitkomsten van de evaluatie van de MTF hebben we aangegeven dat we tevreden zijn over de communicatie, transparantie en verantwoording door de bank hierover. Over de beslissing van de bank om te stoppen met de MTF van Captin en een notering van de certificaten aan de beurs van Euronext in Amsterdam te gaan voorbereiden hebben wij gezegd dat wij dit een onvermijdelijke, noodzakelijke en verstandige stap vinden, gezien alles wat de laatste vier jaar is gebeurd en de keuzes die eerder door de bank zijn gemaakt. Wij hebben daarbij wel aangetekend dat de overgang naar een beursnotering (Euronext) eigenlijk een onnatuurlijke, niet-logische stap is voor veel beleggers in certificaten Triodos Bank, die juist weg wilden blijven bij beurshandel. We hebben ten slotte aangedrongen op spoed bij het effectueren van de beursnotering.
  5. Totaalpakket: in al onze bijdragen tijdens deze AVA en ook in onze recente correspondentie en gesprekken met de bank, hebben we naar voren gebracht dat de keuze voor Euronext naar onze mening niet op zichzelf kan staan. Wij zien dit als een (belangrijk) onderdeel van een samenhangend totaalpakket van concrete maatregelen dat, naast een beter handelssysteem voor de certificaten, bestaat uit (a) verdere modernisering van de governance ter versterking van de positie van certificaathouders, (b) een betekenisvolle financiële genoegdoening voor alle certificaathouders en (c) een plan voor betere communicatie, transparantie en verantwoording en vooral voor het daadwerkelijke faciliteren van de ontwikkeling van een Triodos Community. Wij hebben daarbij benadrukt dat wij een tijdige, betekenisvolle financiële genoegdoening essentieel achten voor herstel van vertrouwen en een succesvolle notering aan Euronext.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604