Kort geleden heeft een groep certificaathouders in Duitsland een eigen website gelanceerd: https://www.ig-triodos-tar-inhaber.de/. De initiatiefnemers hopen met behulp van deze website meer certificaathouders in Duitsland bij elkaar te kunnen brengen, te informeren en te organiseren. Op de website is veel informatie te vinden die verwijst naar de activiteiten van onze Stichting. De SCTB-Nieuwsbrieven worden integraal in het Duits vertaald en worden via de website toegankelijk gemaakt. Een vertegenwoordiger van de groep Duitse certificaathouders zal in Zeist aanwezig zijn bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Triodos Bank NV op 17 mei 2024.

Al langere tijd onderhouden wij goede contacten met het Belgische Collectief van Certificaathouders Triodos Bank. De Nieuwsbrieven van onze Stichting worden sinds enige tijd integraal in het Frans vertaald voor de Franstalige leden van het Collectief.

Een van hun drijvende krachten, Koen Albregts, is als vaste adviseur verbonden aan het bestuur van onze Stichting. Hij coördineert voor de Stichting alle internationale contacten, met Duitse certificaathouders en ook met certificaathouders in Spanje en in het Verenigd Koninkrijk.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604