Vergadering van Certificaathouders 28 februari 2024: Elke stem telt! Oproep tot tijdig registreren, zelf stemmen of volmacht verstrekken - HERINNERING

In onze Nieuwsbrief van vorige week woensdag, 7 februari 2024 [zie hier], hebben we in de eerste twee nieuwsberichten uitgebreid aandacht geschonken aan de volgende twee onderwerpen:

  1. de voorstellen die SAAT ter stemming brengt in de Vergadering van Certificaathouders op woensdag 28 februari 2024 én de standpunten en de mening van onze Stichting hierover;
  2. hoe u zich als certificaathouder tijdig kunt registreren voor die Vergadering van Certificaathouders én hoe u ofwel voorafgaand aan die Vergadering al online kunt stemmen over elk van de zes stempunten dan wel een volmacht kunt verstrekken aan een ander om voor u te stemmen tijdens de vergadering. De uiterste datum van registratie en online stemmen is woensdag 21 februari, 17.30 uur. Het afgeven van een volmacht kan ook nog ná een tijdige registratie, maar wij verzoeken u om uw volmacht zo spoedig mogelijk af te geven in verband met de administratieve verwerking.

Gegeven het grote belang van deze stemming voor certificaathouders willen wij als bestuur van SCTB nogmaals benadrukken dat elke stem telt. En daarom willen wij u bij deze nogmaals oproepen, om u -als u dat nog niet heeft gedaan - tijdig te registreren voor de Vergadering van Certificaathouders  (uiterlijk woensdag 21 februari 2024, 17.30 uur). Het tweede Nieuwsbericht in onze Nieuwsbrief van 7 februari 2024 [zie hier] gaat uitgebreid in op de mogelijkheden die u heeft om u te registreren voor de vergadering. U kunt desgewenst zelf tijdens de vergadering uw stem uitbrengen óf u kunt zelf voorafgaand aan de vergadering digitaal stemmen óf u kunt een machtiging aan een ander verstrekken.

NB.

Indien u een volmacht aan SCTB geeft, dan dient u het volmachtformulier + kopie identiteitsbewijs + print van de bevestigingsmail van uw aanmelding aan SCTB te sturen. Wij weten inmiddels dat het volmachtformulier op de site van SAAT tot misverstanden leidt, omdat de laatste zin op pagina 2 van het formulier vetgedrukt in rood vermeldt dat u uw volmacht op dient te sturen aan SAAT. Dit is niet correct in geval u een volmacht wenst te geven aan een andere partij dan SAAT, zoals onze Stichting.

Het postadres waar u uw volmacht voor SCTB naar toe kunt sturen is:

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
t.a.v. secretariaat SCTB
p.a.  Eperweg 33H
        8181ET  Heerde

Verzending per post heeft onze voorkeur. Als dat niet mogelijk is, dan kunt u het pakket van volmachtformulier + kopie identiteitsbewijs + print van bevestigingsemail ook aan ons info-adres sturen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In het Nieuwsbericht dat hierna volgt kunt u lezen hoe SAAT heeft gereageerd op onze Nieuwsbrief van 7 februari 2024. Die reactie laat zien dat SAAT het afgelopen jaar behoorlijk is opgeschoven en dat SAAT en SCTB inhoudelijk niet ver bij elkaar vandaan zitten. Maar op één heel belangrijk punt naderen SCTB en SAAT elkaar niet. Dat is dat wij ervan overtuigd zijn dat de problemen waarmee de certificaathouders na vier jaar nog steeds worden geconfronteerd alleen kunnen worden opgelost met een breed en samenhangend pakket van maatregelen om de positie van certificaathouders te verbeteren en wel op korte termijn. Wat wij daarmee bedoelen beschreven wij in onze Nieuwsbrieven van 30 november 2023 en 7 februari 2024. SAAT spreekt ons niet tegen en zet zeker deuren open, maar spreekt zichzelf niet uit over de te nemen maatregelen. En dat is juist wel wat de certificaathouders van SAAT verwachten en ook mogen verwachten. Wij willen dat duidelijk wordt waar naartoe wordt gewerkt en wij willen URGENTIE. Daarom gebruiken wij de schaarse mogelijkheden die wij hebben om onze stem te laten horen, in de Vergadering van Certificaathouders. Om bij SAAT en zeker ook bij de bank te laten doordringen dat het NU tijd is voor ingrijpende en samenhangende veranderingen op korte termijn en niet voor stukjes en brokjes. Als u het daarmee eens bent, vragen wij graag uw actieve steun!

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604