Via de Nieuwsbrief van 21 maart 2023 [hier] hebben wij melding gemaakt van het feit dat de Belastingdienst heeft ingestemd met de door een certificaathouder doorgevoerde wijziging van de vooraf ingevulde IB aangifte 2021 wat betreft de waardering van certificaten van aandelen Triodos Bank. Naderhand hebben wij van meerdere certificaathouders gehoord dat een dergelijke afwijking ook door andere inspecteurs van de Belastingdienst is geaccepteerd. Het principe van “gelijke behandeling voor gelijke gevallen” (het gelijkheidsbeginsel) speelt hier waarschijnlijk een belangrijke rol.

In de Nieuwsbrief van 21 maart 2023 hebben wij twee voorbeeldbrieven opgenomen met behulp waarvan een certificaathouder voor zijn of haar privé situatie voor de belastingjaren 2021 en 2022 een afwijking van de vooraf ingevulde aangifte kan beargumenteren naar de Belastingdienst toe.

Van meerdere kanten hebben wij recent de vraag gekregen of een dergelijke voorbeeldbrief ook voor de IB aangifte 2023 Box 3 beschikbaar kan worden gemaakt. Hierbij dient men zich te realiseren dat door de herstart van de handel in certificaten via de MTF van Captin per 5 juli 2023 de overwegingen voor afwijking van de vooraf ingevulde aangifte 2023 anders kunnen zijn dan voor de jaren 2021 en 2022.

Als leidraad voor uw argumentatie en onderbouwing van de afwijking van uw vooraf ingevulde aangifte kunt u  hier    een voorbeeldbrief vinden voor de IB aangifte 2023.

Als bestuur van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank hechten wij eraan om te benadrukken dat wij geen enkele garantie geven dat een afwijking van de vooraf ingevulde aangifte op basis van de aangegeven overwegingen door de Belastingdienst wordt geaccepteerd noch dat wij als bestuur enige verantwoordelijkheid kunnen en willen aanvaarden voor de gevolgen van afwijzende beschikkingen van de zijde van de Belastingdienst.

 

NB. De voorbeeldbrief is opgesteld voor de situatie van het indienen van een gezamenlijke aangifte voor de Inkomstenbelasting (u en uw fiscaal partner). Indien een gezamenlijke aangifte niet aan de orde is, dan dient de voorbeeldbrief uiteraard dienovereenkomstig te worden aangepast.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604