Op vrijdag 12 januari 2024 heeft het voltallige bestuur van onze Stichting in Driebergen een gesprek gehad met een delegatie van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Triodos Bank. We kunnen zeggen dat de leden van de RvC ons tijdens het gesprek met een open en luisterende houding tegemoet traden. Dat droeg er aan bij dat wij onze standpunten over het ontbreken van concrete acties van de kant van de bank ten behoeve van certificaathouders, het ernstig tekortschieten van de MTF (verhandelbaarheid, koers en gebruikersvriendelijkheid) en het ontbreken van uitzicht op verbetering goed voor het voetlicht hebben kunnen brengen. Verder hebben we onder andere het belang benadrukt van een brede focus van de evaluatie van de MTF met toepassing van verschillende onderzoeksmethodieken en betrokkenheid van stakeholders en een modernisering en vereenvoudiging van de governance van Triodos Bank.

Net zoals wij dat eerder al hadden gedaan bij de Raad van Bestuur van Triodos Bank en bij het bestuur van SAAT, hebben wij ook rechtstreeks aan de RvC overgebracht welke stappen wij gaan zetten als de veranderingen die wij noodzakelijk achten bij de Triodos Bank en bij SAAT niet op korte termijn worden gestart en tot zichtbare resultaten leiden. Deze stappen beschreven wij eerder in onze Nieuwsbrief van 30 november 2023.

Aan het gesprek met de RvC was een briefwisseling vooraf gegaan. Onze brief van 12 december 2023 publiceerden wij al eerder op onze website (zie  hier   ). De schriftelijke reactie d.d. 28 december 2023 van de RvC op onze brief leest u  hier   .

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604