In onze Nieuwsbrief van 21 maart 2023 hebben wij aandacht geschonken aan de waardering van Triodos Certificaten in het kader van de Aangifte Inkomstenbelasting voor box 3 (IB box 3). De wetgeving rondom het herzien van aangiftes c.q. aanslagen luidt in grote lijnen als volgt:

  • als een aangifte nog niet definitief is vastgesteld, dan kan de ingediende aangifte te allen tijde door de belastingplichtige worden gewijzigd;
  • als de aangifte wel is vastgesteld en er dus een aanslag is opgelegd, dan kan binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag een bezwaar worden ingediend;
  • als de opgelegde aanslag definitief is geworden en bezwaar binnen de termijn van 6 weken niet meer mogelijk is, dan kan de belastingplichtige aan de inspecteur verzoeken om vermindering van de aanslag. De inspecteur kan dan op basis van de aangedragen feiten en overwegingen besluiten tot het toekennen van een ambtshalve vermindering.

Recent hebben wij weer van een certificaathouder vernomen dat met succes een verzoek tot vermindering is ingediend op een reeds opgelegde en definitief geworden aanslag IB 2021. De door de betreffende certificaathouder gebruikte overwegingen en bedragen voor de waardering van zijn Triodos Certificaten zijn dezelfde als die, welke in onze voorbeeldbrieven voor 2021 en 2022 zijn vermeld. Deze voorbeeldbrieven zijn ook te vinden via de Nieuwsbrief van 21 maart 2023 (zie hierboven voor de link).

NB: In beide voorbeeldbrieven is bij punt 1. van de overwegingen een fout geslopen. De handel in Triodos Certificaten is door Triodos Bank in maart 2020 voor de eerste maal gestopt en is vervolgens in januari 2021 definitief gestopt.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604