In vervolg op de publicatie van de halfjaarcijfers 2023 in onze nieuwsbrief van 8 augustus 2023 treft u hier een beknopte weergave van de 9-maandscijfers 2023 van de Stichting aan. De cijfers laten enerzijds de ontwikkeling van het aantal aangesloten sympathisanten zien en anderzijds de staat van baten en lasten.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604