We zijn blij u ten slotte te kunnen melden dat het aantal certificaathouders dat zich bij onze Stichting heeft aangesloten blijft groeien. Per 18 september telde de Stichting 3.502 sympathisanten met in totaal ruim 2,2 miljoen certificaten (tegenwaarde € 186,5 miljoen). Daarmee vertegenwoordigt onze Stichting momenteel ruim 15,5 % van het kapitaal van Triodos Bank.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604