Zoals eerder in Nieuwsbrieven aangegeven is onze Stichting georganiseerd als een brede maatschappelijke organisatie met actieve vrijwilligers (die actief zijn in werkgroepen met betrekking tot onderwerpen zoals het secretariaat van onze Stichting; juridische zaken, alternatieve denkrichtingen), een Raad van Advies en een bestuur.

Leden van de Raad van Advies (RvA) hebben als belangrijkste taak om mee te denken met het bestuur en gevraagd en ongevraagd het bestuur advies te geven met betrekking tot strategische vraagstukken. Deze groep mensen functioneert als een soort klankbordgroep voor het bestuur.

We zijn blij dat recentelijk Nina Tellegen bereid is gevonden om lid te worden van onze RvA. Nina Tellegen is sociaal geograaf en schreef haar proefschrift over de ontwikkeling van het kleinbedrijf in Malawi. Zij is sinds 2016 (tot het eind 2023) directeur-bestuurder van de Amsterdam Economic Board. Ze was eerder directeur van Wemos, ontwikkelingsorganisatie op het terrein van internationale gezondheidsvraagstukken, directeur van Stichting DOEN, het fonds van de goededoelenloterijen. Daarnaast is zij lid geweest van verschillende besturen, Raden van Toezicht (RvT) en adviesraden. Momenteel is ze voorzitter van de RvT van de Kleine Komedie.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604