Uitkomsten correspondentie met de heer Peter Blom

Zoals we eerder meldden in onze Nieuwsbrief van 21 juli 2023, hebben we op 20 juni 2023 een brief gestuurd aan voormalig CEO van Triodos Bank, de heer P. Blom, over spijtbetuiging en genoegdoening. Op 7 augustus 2023 hebben hierop een reactie van de heer Blom ontvangen. Op 31 augustus 2023 hebben we de heer Blom laten weten zijn reactie uiterst teleurstellend en niet gepast te vinden.

Het eerste wat ons aan de brief van de heer Blom opvalt, is dat hij volledig voorbij gaat aan de beschikking van de Ondernemingskamer van 16 maart 2023, waaruit duidelijk naar voren komt dat reeds tenminste vanaf november 2017 intern, binnen Triodos Bank, al onderkend was dat er aanzienlijke risico’s verbonden waren aan het interne handelssysteem van Triodos, en dat hij vasthoudt aan de lezing dat de problemen met betrekking tot het handelssysteem ten tijde van de Corona crisis in maart 2020 zijn ontstaan. Verder gaat hij op geen enkele wijze in op ons verzoek tot het doen van een spijtbetuiging en om een bijdrage te leveren aan financiële genoegdoening.

 

De betreffende brieven vindt u hier (categorie Documenten op onze website).

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604