Op vrijdag 15 september 2023 heeft De Nederlandse Bank (DNB) bekend gemaakt dat de ex-CEO van Triodos Bank, de heer P. Blom, terugtreedt als commissaris van de DNB.

De heer Blom werd per 1 september 2021 op voordracht van de Raad van Commissarissen (RvC) door de toenmalig minister van Financiën (Hoekstra) benoemd tot lid van de RvC van De Nederlandsche Bank. De heer Blom had al eerder (7 november 2022) zijn werkzaamheden voor de DNB tijdelijk neergelegd. Aan deze functie is nu definitief een einde gekomen. Voor het persbericht van de DNB, zie hier.

 

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604