Op 3 augustus 2023 heeft het Bestuur van de Stichting zich tot de AFM gewend met zorgen over de wijze waarop het door Captin geëxploiteerde MTF-handelssysteem de handel in certificaten Triodos Bank ondersteunt. Het Bestuur plaatst daarbij grote vraagtekens of “marktmeester” Captin de markt adequaat ondersteunt en of sprake is van een “faire en ordentelijke markt”. Daarbij wordt gewezen op aspecten als koersvorming, beperkte liquiditeit, technische problemen voor het verkrijgen van toegang alsmede de verwachting dat veel potentiële kopers en verkopers de MTF schuwen omdat ze deze niet vertrouwen, waardoor de handel op de MTF geen representatief beeld geeft van de werkelijke vraag en aanbod.

Het Bestuur heeft de AFM gevraagd hoe zij tegen de ontstane situatie aankijkt en of, en zo ja welke, maatregelen zij overweegt ter bescherming van de positie van de certificaathouders.

De AFM heeft op 21 augustus gereageerd op de door het Bestuur geuite zorgen. De AFM heeft laten te weten de zorgen van de Stichting als melding te hebben overgedragen aan haar toezichtafdelingen maar dat zij de Stichting, vanwege de wettelijke geheimhoudingsplicht waaraan zij is gebonden, niet op de hoogte kan houden van een eventueel naar aanleiding van het door ons afgegeven signaal ingesteld onderzoek.

Desgevraagd heeft AFM ermee ingestemd dat wij een geanonimiseerde versie van haar reactie op onze website publiceren. Lees onze brief    hier en lees de reactie van de AFM    hier.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604