Op 3 augustus 2023 stuurde onze Stichting een brandbrief  aan de Raad van Bestuur van de Triodos Bank naar aanleiding van het in onze ogen volstrekte disfunctioneren van de MTF sinds de start van de handel in certificaten op 5 juli 2023 (nauwelijks handel c.q. liquiditeit, zeer lage koersen, voortdurende operationele problemen met de toegang tot het handelsplatform van Captin). Wij vroegen de bank uitdrukkelijk om bij de bekendmaking van de cijfers over het eerste halfjaar van 2023 met een inhoudelijke reactie te komen waaraan de certificaathouders houvast zouden kunnen ontlenen.

De cijfers die de bank presenteerde bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers op 17 augustus 2023 waren zeker positief, maar de reactie die wij vroegen hebben we niet gekregen. In verschillende antwoorden op vragen van dagbladen hebben wij onze teleurstelling en ons onbegrip daarover al kenbaar gemaakt. Onze bezwaren spitsen zich toe op 3 onderwerpen:

    1. MTF: de bank gaat totaal niet in op ons pleidooi voor een versnelde evaluatie van de MTF. Ook bezwaren tegen de huidige opzet en inrichting van de MTF van Captin die zijn geuit door zowel de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) als onze Stichting worden in het geheel niet geadresseerd. Dat geldt ook voor onze oproep om alternatieven voor de MTF te overwegen.
    2. Dividend: het toegekende interim dividend van 50% van de halfjaarwinst beschouwen wij als het absolute minimum van wat de bank had kunnen doen. Voor ons is dit zeker niet het betekenisvolle financiële gebaar in de richting van de certificaathouders dat ons in onze gesprekken met de Raad van Bestuur was toegezegd.
    3. Relatie: doordat de bank in haar Halfjaarrapport en het daarbij behorende persbericht weinig anders naar voren brengt dan wat wij betitelen als “business as usual”, stelt zij de relatie tussen de bank en onze Stichting, die een wending ten goede leek te hebben genomen, zwaar op de proef. Wij kunnen het niet anders zien dan dat de bank, ondanks de goede gesprekken die wij hebben gevoerd, de gerechtvaardigde belangen van de certificaathouders blijft miskennen zodra het niet alleen op woorden aankomt, maar ook op daden.

Hierover hebben wij op dinsdag 22 augustus 2023 een schriftelijke reactie gestuurd aan de Raad van Bestuur van de Bank, met afschriften aan de Raad van Commissarissen en het bestuur van SAAT. In onze brief stellen wij de bank voor een keuze. Als men een verdere constructieve relatie met onze Stichting belangrijk vindt, dan moeten er concrete toezeggingen komen op de drie hierboven genoemde punten. Als dat niet gebeurt, zullen wij ons bezinnen op een andere strategie met betrekking tot onze positie ten opzichte van de bank. In afwachting van waar de bank mee komt schorten wij overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over andere onderwerpen dan de drie hierboven genoemde vooralsnog op. De bank moet nu kleur bekennen. Lees de volledige tekst van onze brief van 22 augustus hier  .

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604