In aansluiting op de publicatie van het jaarverslag 2022 treft u hier ook een beknopte weergave van de halfjaarcijfers 2023 van Stichting Certificaathouders Triodos Bank aan. De halfjaarcijfers laten enerzijds de ontwikkeling van het aantal aangesloten sympathisanten zien en anderzijds de staat van baten en lasten.

 

 

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604