In onze Nieuwsbrief van 21 juli 2023 kondigden wij aan dat wij nog nader zouden ingaan op het verloop van de contacten tussen onze Stichting en het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). Dat doen wij graag in dit bericht.

Voorafgaand aan de Vergadering van Certificaathouders op 26 mei 2023 heeft een delegatie van het bestuur van onze Stichting op 23 mei 2023 overleg gehad met een delegatie van het bestuur van SAAT. Dit overleg vond plaats aan de hand van een door ons voorgestelde gespreksagenda. Deze agenda omvatte alle voor SAAT relevante punten die wij eerder ook hadden geagendeerd voor ons overleg met de Raad van Bestuur van de Triodos Bank.

Wat er in het overleg is besproken is later verder uitgewerkt in een briefwisseling tussen onze Stichting en het bestuur van SAAT. Wij delen graag de twee meest recente brieven in deze reeks met u, omdat die het beste inzicht geven in waar we nu staan. Zie hiervoor onze brief d.d. 20 juni 2023 aan het bestuur van SAAT en de brief van SAAT aan onze Stichting d.d. 30 juni 2023.

In antwoord op onze vraag aan SAAT om concreet te worden met betrekking tot de stappen die SAAT in voorbereiding heeft voor veranderingen in de governance heeft SAAT ons het volgende laten weten:

  • Eind augustus 2023 wil SAAT een discussiedocument gereed hebben waarin de verschillende mogelijkheden om de governance te wijzigen worden toegelicht.
  • Eind september 2023 wil SAAT een bijeenkomst organiseren voor certificaathouders om de voorstellen die in de notitie zullen komen te staan te bediscussiëren. SAAT is van plan om voorafgaand daaraan nog met een aantal betrokkenen apart te overleggen. Wij gaan ervan uit dat onze Stichting een van die betrokkenen zal zijn.
  • In november van dit jaar wenst SAAT vervolgens voorstellen voor een herziene governance in stemming te brengen in een officiële certificaathoudersvergadering.

De bovenstaande punten betekenen dat SAAT er naar streeft om voor het eind van dit jaar een volledige herziening van de governance voor te leggen aan de certificaathouders. Wat betreft het proces stemmen wij daarmee in. We zijn blij dat er nu concrete stappen zijn vastgesteld en dat daaraan voor het eerst ook een tijdsplanning wordt verbonden. Wij hadden daar sterk op aangedrongen. Wat betreft de inhoud van de voorstellen zullen wij de komende weken in contact blijven met SAAT om zo goed mogelijk over te brengen wat voor ons de belangrijkste punten zijn waarop we veranderingen willen zien. Zie voor die punten onze Nieuwsbrief van 8 juni 2023, onderdeel Uitkomsten Vergadering van Certificaathouders 26 mei 2023. Daarnaast zullen wij met het bestuur van SAAT het gesprek aangaan over ontwikkelingen op langere termijn.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604