Zoals bekend is voor certificaathouders voor het eerst sinds twee en een half jaar weer een faciliteit beschikbaar voor het verhandelen van certificaten van Triodos Bank. Dit kan om precies te zijn vanaf 5 juli jl. via de zogenoemde Multilateral Trading Facility (MTF) van Captin, waar Triodos Bank het verhandelen van haar certificaten heeft ondergebracht.

Gedurende de vijf weken dat de MTF nu functioneert, zijn in totaal ruim 71.000 certificaten (0,5% van het totaal aantal certificaten) van eigenaar gewisseld, voor een totaal bedrag van € 2,4 miljoen. De gemiddelde prijs (koers) waartegen de certificaten tijdens de laatste vijf weken zijn verhandeld (bij een bandbreedte van € 50,- tot € 22,50) is € 34,31. Dit is 41% van de koers van de certificaten kort voordat de handel via het interne handelssysteem dat door Triodos Bank werd onderhouden in januari 2021 werd stilgelegd.

Wij zien drie grote tekortkomingen.

In de eerste plaats is het handelsvolume tot nu toe dusdanig klein, dat in onze ogen feitelijk niet gesproken kan worden van liquide handel en derhalve van een serieuze mogelijkheid tot verhandelen van certificaten. In de tweede plaats zijn de handelskoersen die tot nu toe tot stand zijn gekomen zo laag, dat er geen sprake van is dat certificaathouders hun certificaten kunnen verkopen tegen een koers die, in welk opzicht dan ook, redelijk te noemen is. In de derde plaats bereiken ons veel klachten over de ondoorzichtigheid van het handelssysteem en over de problemen die certificaathouders ervaren met het verkrijgen van toegang tot het handelssysteem van Captin.
In het licht van deze ontwikkelingen hebben we een brandbrief gestuurd aan de Raad van Bestuur van Triodos Bank. In deze brief hebben we onze grote zorgen geuit over de huidige situatie. In het bijzonder hebben wij gevraagd om een versnelde evaluatie van de MTF én om een duidelijke inhoudelijke reactie van de Raad van Bestuur op onze brief bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers 2023 op 17 augustus aanstaande. Ten slotte hebben wij gevraagd om tijdige uitwerking van een alternatief voor het geval de MTF als mislukt beschouwd moet worden. Ook hebben we de toezichthouder deelgenoot gemaakt van onze zorgen over het gebrekkige functioneren van deze markt. De brief aan Triodos Bank vindt u hier. We houden u op de hoogte.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604