We zijn blij u te kunnen melden dat Pieter Schuurs per 1 april 2023 is toegetreden tot het bestuur van onze Stichting. Pieter is afgestudeerd als jurist privaatrecht en bedrijfs-en sociaaleconomisch recht aan Universiteit Utrecht. Tot zijn pensionering in 2022 was hij CEO van energiebeurs ICE Endex in Amsterdam, onderdeel van de wereldwijd opererende Intercontinental Exchange Groep waar ook de New York Stock Exchange deel van uitmaakt. Daarvoor heeft hij een variëteit aan functies in de effectensector vervuld waaronder directeur van de Amsterdamse Effectenbeurs, directeur Retail & Private Banking Effecten van ING Bank, en lid van de statutaire directie van Robeco Fund Management en Robeco Luxemburg. Hij heeft verschillende commissariaten vervuld waaronder bij de VEB en is thans voorzitter van de vereniging van Europese Energiebeurzen, Europex, gevestigd te Brussel en lid van de Securities & Markets Stakeholder Group (SMSG) van ESMA, de Europese toezichthouder op effecten en markten, gevestigd te Parijs. 

Pieter vervangt Ronald Kramer die eind april 2023 om persoonlijke redenen is teruggetreden. Onlangs is ook Allert van den Ham – evenals Ronald Kramer om persoonlijke redenen – afgetreden als bestuurslid van onze Stichting. Hij was al eerder vervangen door Wim Engels, zie onze Nieuwsbrief van 28 februari 2023.

We zijn blij u te kunnen melden dat zowel Ronald Kramer (als lid van onze Raad van Advies) en Allert van den Ham (als adviseur) aan onze Stichting verbonden blijven.

Namens het bestuur wil ik zowel Allert als Ronald hartelijke danken voor hun grote deskundige inzet, betrokkenheid en tijdsinvestering ten behoeve van de oprichting van onze Stichting, de strategie ontwikkeling en de vele activiteiten die we het eerste jaar van ons bestaan hebben uitgevoerd.

Namens het bestuur van Stichting Certificaathouders Triodos Bank,

Fons van der Velden

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604