Voor de tweede keer heeft een Spaanse rechter -ditmaal aan het hof van Pamplona- een certificaathouder in het gelijk gesteld. De rechter bepaalde dat de Triodos bank de certificaathouder het geïnvesteerde bedrag terug moet betalen omdat de certificaten een complex product zouden zijn waarvan de koper moeilijk kon weten dat het grote risico’s – lees: onverkoopbaarheid en sterke waardedaling- met zich mee zou brengen. Ook zou de bank nagelaten hebben te toetsen of de koper van de certificaten wel over voldoende kennis van zaken beschikte om de risico’s die aan de koop van certificaten kleven voldoende in te schatten.

Er zijn inmiddels verschillende rechtszaken in Spanje gevoerd tegen de Triodos Bank. Tot nu toe is het oordeel van de rechters tweemaal in het voordeel van de certificaathouders uitgevallen en tweemaal in het voordeel van de Triodos Bank. Voor zover bekend zal er in alle gevallen hoger beroep worden aangetekend. Het definitieve oordeel zal dus nog een poosje op zich laten wachten.

Lees de volledige artikelen in het FD en Volkskrant (nb: voor beide kranten dient u over een inlog te beschikken:

 

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Oude Buizerdlaan 38
2566 PW Den Haag

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Twitter

  twitter.com/triodos_bank

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604