De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft bekendgemaakt dat de mondelinge behandeling van het Verzoekschrift van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank zal plaatsvinden op donderdag 22 december 2022. De Stichting diende het Verzoekschrift in op 10 oktober 2022. In het Verzoekschrift vraagt de Stichting de Ondernemingskamer om een enquête in te stellen naar het beleid van de Triodos Bank.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Oude Buizerdlaan 38
2566 PW Den Haag

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Twitter

  twitter.com/triodos_bank

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604