Laatste nieuws

Correspondentie SCTB met de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

22 sep 2023

Op 3 augustus 2023 heeft het Bestuur van de Stichting zich tot de AFM gewend met zorgen over de wijze waarop het door Captin...

Ex-CEO van Triodos Bank Peter Blom treedt terug als commissaris bij DNB

22 sep 2023

Op vrijdag 15 september 2023 heeft De Nederlandse Bank (DNB) bekend gemaakt dat de ex-CEO van Triodos Bank, de heer P. Blom,...

Uitkomsten correspondentie met de heer Peter Blom

22 sep 2023

Uitkomsten correspondentie met de heer Peter Blom Zoals we eerder meldden in onze Nieuwsbrief van 21 juli 2023, hebben we op 20...

Operationele problemen MTF

22 sep 2023

Vanaf de start van de MTF bereiken ons veel klachten van certificaathouders over operationele problemen en communicatie met...

Nieuw lid van de Raad van Advies: Nina Tellegen

22 sep 2023

Zoals eerder in Nieuwsbrieven aangegeven is onze Stichting georganiseerd als een brede maatschappelijke organisatie met actieve...

Onze stichting blijft groeien

22 sep 2023

We zijn blij u ten slotte te kunnen melden dat het aantal certificaathouders dat zich bij onze Stichting heeft aangesloten...

Bijna terug bij ‘af’ doordat Triodos Bank signalen van Stichting Certificaathouders Triodos Bank negeert

24 aug 2023

Op 3 augustus 2023 stuurde onze Stichting een brandbrief  aan de Raad van Bestuur van de Triodos Bank naar aanleiding van het in...

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Bekijk alle laatste nieuws

Gebouw Triodos Bank

Triodos Bank staat bekend als een sociale en duurzame bank. De afgelopen vier decennia hebben zo’n 43.500 certificaathouders ruim € 1,25 miljard als kapitaal in Triodos Bank gestoken. Hun doel was Triodos Bank in haar duurzame missie te steunen, maar ook om daarvoor een passende financiële vergoeding te ontvangen. Triodos Bank bood zijn certificaathouders de mogelijkheid om certificaten onderling te kopen en te verkopen tegen een prijs, berekend op basis van de intrinsieke waarde van de bank (Net Asset Value).

Sinds maart 2020 worden de certificaathouders, degenen die Triodos Bank mogelijk hebben gemaakt, geconfronteerd met vier onderling samenhangende problemen:

  • 1. Verhandelbaarheid certificaten opgeschort: het ziet er naar uit dat de certificaten gedurende een periode van ruim drie jaar (van maart 2020 tot in ieder geval medio 2023) niet verhandeld kunnen worden. Certificaathouders kunnen sinds maart 2020 niet meer bij hun geld.
  • 2. Waardedaling certificaten: analisten schatten dat na invoering van de voorgestelde Multilateral Trading Facility (MTF) de waardedaling van de certificaten 45% of meer zal bedragen, waardoor een verlies voor certificaathouders van meer dan € 550 miljoen zal optreden. Per 31 december 2021  heeft Triodos Bank zelf een administratieve korting van 30% op de certificaten toegepast.
  • 3. Dividend lager: sinds de opschorting van de verhandelbaarheid van de certificaten heeft Triodos Bank over 2020 geen dividend uitgekeerd, over 2021 € 2,81 en over 2022 € 2,11 per certificaat. Op de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 11 oktober 2022 heeft de bank bekend gemaakt dat vanaf boekjaar 2022 het dividend-uitkeringspercentage verlaagd wordt; het is vastgesteld op 50% van de nettowinst in plaats van 70% in voorgaande jaren.
  • 4. Vertrouwen geschaad: certificaathouders van Triodos Bank zijn overwegend ideële beleggers die zich betrokken voelen bij de missie van de bank. Triodos Bank heeft zich steeds geprofileerd als een bank die een goede relatie met verschillende stakeholders wil onderhouden, inclusief certificaathouders. In de praktijk is er sprake van een strak geregisseerd communicatiebeleid en in bijeenkomsten van eenrichtingsverkeer. Transparantie van de Triodos Bank ten aanzien van certificaathouders ontbreekt.

De Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB) heeft als doel om op te komen voor de belangen van de certificaathouders van Triodos Bank en te bevorderen dat de functies die Triodos Bank vervult als sociale en duurzame bank behouden blijven. De stichting is georganiseerd als een brede maatschappelijke organisatie met sympathisanten, vrijwilligers, een Raad van Advies en een Bestuur.

Portret van een certificaathouder: Stijn Mattheij

Het was 2017 toen Stijn Mattheij aandelen kocht in het Groenfonds van de Triodos Bank. Eenmaal opgenomen in het klantenbestand, werd hij nog geen twee jaar later herhaaldelijk benaderd door medewerkers van de Triodos Bank: of hij interesse had in aankoop van de certificaten Triodos Bank. Zijn eerste gevoel was slecht: colportage door een bank, dat had hij nog nooit meegemaakt. Maar toen hij aanhoudend werd gemaild en ook gebeld, ging hij in 2019 overstag. En zijn vrouw ook. ‘Sufferds die we waren.’ zegt Stijn nu. ‘We hadden ons gevoel moeten volgen, maar we lieten ons door valse colportagepraatjes in de luren leggen.

Artikel lezen

 

Stijn Mattheij - Certificaathouder Triodos Bank Stijn Mattheij

Portret van een certificaathouder: Clemens Koemans

60 jaar lang werkte architect Clemens Koemans. Met veel plezier hoor, maar de familie Koemans leefde simpel en stopte decennialang hun spaargeld in hun pensioen. Eenmaal gestopt met werken, wilden ze niet op een euro meer of minder letten. Dan was het tijd om te genieten! Daarom kocht Clemens certificaten Triodos Bank. Die zouden veilig zijn. Maar toen hij op 75-jarige leeftijd eindelijk met pensioen ging, was de handel in certificaten door de Triodos Bank stilgelegd en een paar maanden later werden deze tot overmaat van ramp met ruim een derde afgewaardeerd. Clemens (77) moet nu leven van zijn AOW en voelt zich bedrogen. En dat is nog erger dan de financiële ramp.

Artikel lezen

 

Clemens Koemans - Certificaathouder Triodos Bank Clemens Koemans

Portret van een certificaathouder: Gea Boessenkool

We hebben een nieuwe rubriek toegevoegd aan onze website: Portretten van certificaathouders. Het eerste portret is van Gea Boessenkool, eigenaar en algemeen manager van Aarde-Werk de Stegge in Winterswijk, een duurzame zelfvoorzienende gemeenschap waar mensen van allerlei generaties en achtergronden kunnen leren, werken en wonen. Ilse Kuiper, vrijwilliger van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank, interviewde Gea en schreef daarover een indringend artikel onder de titel We brachten ons geld waar ons hart lag, maar werden respectloos afgeserveerd.

Artikel lezen

 

Gea Boessenkool - Certificaathouder Triodos Bank Gea Boessenkool (links) met een van haar stagairs bezig met snoeiwerk op Aarde-Werk de Stegge, Winterswijk

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604