Laatste nieuws

Stichting vraagt Triodos Bank om meer informatie te verstrekken aan certificaathouders over MTF en Captin

24 jan 2023

Sinds de e-mail die Triodos Bank op 12 december 2022 stuurde aan alle particuliere certificaathouders in Nederland over het...

Reactie Triodos Bank op brief van Stichting over waardering certificaten per 1-1-2023

24 jan 2023

Met onze brief van 29 december 2022 (zie link) hebben wij aan de Raad van Bestuur van Triodos Bank een zestal vragen gesteld...

Vrijwilligers gezocht met ervaring op het gebied van communicatie en juridische zaken

24 jan 2023

Vanaf de oprichting in maart 2022 hebben we onze Stichting georganiseerd als een zogenoemde brede maatschappelijke organisatie...

Kort verslag mondelinge behandeling Verzoekschrift door Ondernemingskamer op 22 december 2022

09 jan 2023

In de Nieuwsbrief van 23 december 2022 beschreven wij al dat een dag eerder de mondelinge behandeling bij de Ondernemingskamer...

Waardering van certificaten door Triodos Bank per 1 januari 2023

09 jan 2023

Met haar bericht van woensdag 21 december 2022 heeft Triodos Bank de certificaathouders geïnformeerd over de geschatte...

Triodos Bank – certificaten over de landsgrenzen

09 jan 2023

In de loop der jaren heeft de Triodos Bank ook actief certificaten verhandeld in België, Duitsland, Spanje en het Verenigd...

Financiële bijdrage

09 jan 2023

Tenslotte dank aan al degenen die inmiddels de gevraagde financiële bijdrage van € 25,00 of meer aan ons hebben overgemaakt. Wie...

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Bekijk alle laatste nieuws

Gebouw Triodos Bank

De Triodos Bank staat bekend als een sociale en duurzame bank. De afgelopen vier decennia hebben in totaal 43.614 certificaathouders ruim € 1,2 miljard als kapitaal in de Triodos Bank gestoken. Hun doel was de Triodos Bank in haar duurzame missie te steunen, maar ook om daarvoor een passende financiële vergoeding te ontvangen. De Triodos Bank bood zijn certificaathouders de afgelopen vier decennia de mogelijkheid om certificaten te kopen en te verkopen tegen een prijs berekend op basis van de intrinsieke waarde van de bank.

Sinds maart 2020 worden degenen die de Triodos Bank hebben mogelijk gemaakt (de certificaathouders) geconfronteerd met vier onderling samenhangende problemen:

  • 1. Verhandelbaarheid: het ziet er naar uit dat de certificaten gedurende een periode van drie jaar (van maart 2020 tot in ieder geval midden 2023) niet verhandeld kunnen worden. Certificaathouders kunnen gedurende deze periode niet bij hun geld.
  • 2. Koersverlies: analisten schatten dat na invoering van de voorgestelde Multilateral Trading Facility de mogelijke waardedaling van de certificaten 45% of meer zal bedragen, waardoor er een waardevermindering voor certificaathouders van > € 540 miljoen gaat optreden. Ondertussen heeft de Triodos Bank zelf een administratieve korting van 30% op de certificaten toegepast.
  • 3. Dividend uitkering: sinds de opschorting van de verhandelbaarheid van de certificaten, heeft de Triodos Bank slechts een beperkt dividend uitgekeerd en er is geen zicht op een nieuw dividendbeleid onder de nieuwe condities.
  • 4. Betrokkenheid van certificaathouders: certificaathouders van de Triodos Bank zijn overwegend ideële beleggers die zich betrokken voelen bij de missie van de Triodos Bank. De Triodos Bank heeft zich steeds geprofileerd als een bank die een goede relatie met verschillende stakeholders wil onderhouden, inclusief certificaathouders. In de praktijk is er sprake van een strak informatiebeleid en in bijeenkomsten van eenrichtingsverkeer. Transparantie van de Triodos Bank ten aanzien van certificaathouders ontbreekt; vertrouwen is geschaad.

De Stichting Certificaathouders Triodos Bank heeft als doel te bevorderen, en eraan bij te dragen, dat de functies die de Triodos Bank vervult als sociale en duurzame bank behouden blijven, én op te komen voor de belangen van certificaathouders van de Triodos Bank. De Stichting is georganiseerd als een brede maatschappelijke organisatie met sympathisanten, vrijwilligers, een Raad van Advies en Bestuur.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Oude Buizerdlaan 38
2566 PW Den Haag

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Twitter

  twitter.com/triodos_bank

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604