Laatste nieuws

Stichting Certificaathouders Triodos Bank blij met actieve ondersteuning door VEB in onderzoek over beleid bij Triodos Bank

23 nov 2022

Op 23 november 2022 heeft de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) op haar website bekend gemaakt dat de VEB het verzoek...

Mondelinge behandeling Verzoekschrift Stichting Certificaathouders op 22 december

10 nov 2022

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft bekendgemaakt dat de mondelinge behandeling van het Verzoekschrift van...

Peter Blom, voormalig topman Triodos Bank legt werkzaamheden als commissaris bij DNB neer

04 nov 2022

De voormalige topman van Triodos Bank, Peter Blom, heeft besloten om zijn werkzaamheden als commissaris bij toezichthouder De...

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Bekijk alle laatste nieuws

Gebouw Triodos Bank

De Triodos Bank staat bekend als een sociale en duurzame bank. De afgelopen vier decennia hebben in totaal 43.614 certificaathouders ruim € 1,2 miljard als kapitaal in de Triodos Bank gestoken. Hun doel was de Triodos Bank in haar duurzame missie te steunen, maar ook om daarvoor een passende financiële vergoeding te ontvangen. De Triodos Bank bood zijn certificaathouders de afgelopen vier decennia de mogelijkheid om certificaten te kopen en te verkopen tegen een prijs berekend op basis van de intrinsieke waarde van de bank.

Sinds maart 2020 worden degenen die de Triodos Bank hebben mogelijk gemaakt (de certificaathouders) geconfronteerd met vier onderling samenhangende problemen:

  • 1. Verhandelbaarheid: het ziet er naar uit dat de certificaten gedurende een periode van drie jaar (van maart 2020 tot in ieder geval midden 2023) niet verhandeld kunnen worden. Certificaathouders kunnen gedurende deze periode niet bij hun geld.
  • 2. Koersverlies: analisten schatten dat na invoering van de voorgestelde Multilateral Trading Facility de mogelijke waardedaling van de certificaten 45% of meer zal bedragen, waardoor er een waardevermindering voor certificaathouders van > € 540 miljoen gaat optreden. Ondertussen heeft de Triodos Bank zelf een administratieve korting van 30% op de certificaten toegepast.
  • 3. Dividend uitkering: sinds de opschorting van de verhandelbaarheid van de certificaten, heeft de Triodos Bank slechts een beperkt dividend uitgekeerd en er is geen zicht op een nieuw dividendbeleid onder de nieuwe condities.
  • 4. Betrokkenheid van certificaathouders: certificaathouders van de Triodos Bank zijn overwegend ideële beleggers die zich betrokken voelen bij de missie van de Triodos Bank. De Triodos Bank heeft zich steeds geprofileerd als een bank die een goede relatie met verschillende stakeholders wil onderhouden, inclusief certificaathouders. In de praktijk is er sprake van een strak informatiebeleid en in bijeenkomsten van eenrichtingsverkeer. Transparantie van de Triodos Bank ten aanzien van certificaathouders ontbreekt; vertrouwen is geschaad.

De Stichting Certificaathouders Triodos Bank heeft als doel te bevorderen, en eraan bij te dragen, dat de functies die de Triodos Bank vervult als sociale en duurzame bank behouden blijven, én op te komen voor de belangen van certificaathouders van de Triodos Bank. De Stichting is georganiseerd als een brede maatschappelijke organisatie met sympathisanten, vrijwilligers, een Raad van Advies en Bestuur.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Oude Buizerdlaan 38
2566 PW Den Haag

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Twitter

  twitter.com/triodos_bank

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604