Het navolgende overzicht geeft enkele kengetallen weer van de sympathisanten die zich bij de Stichting hebben aangemeld, afgezet tegen het totaal aantal certificaathouders van de Triodos Bank.

Betekenis van de afkortingen: CH’s = certificaathouders; NAV = nett asset value (intrinsieke waarde)

Het overzicht laat zien dat het aantal aangemelde sympathisanten ruim 2800 bedraagt. Dat is bijna 6,5% van het totaal aantal certificaathouders van Triodos Bank. Het overzicht laat ook zien dat de aangemelde sympathisanten afgerond 12,5% van het eigen vermogen van Triodos Bank per 31 december 2021 representeren.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604