Fiscaal

Heeft de beperking van het inkoopprogramma (€ 14 miljoen) te maken met de wettelijke buffer van Triodos?

Ja, dat is inderdaad zo. Volgens de richtlijnen van De Nederlandse Bank (DNB) mag de Triodos Bank maar 3% van haar eigen aandelen inkopen.

Hoever kan ik de waarde van de certificaten in mijn IB opgave afwaarderen?

De Triodos Bank heeft per 31 december 2021 een fiscale afwaardering van 30% doorgevoerd op de laatst gebruikte handelswaarde (84 euro begin januari 2021; de waarde was in december opgelopen tot 88 euro; de afwaardering bedroeg dus eigenlijk 33%). Zie de jaaropgave die u van de bank heeft ontvangen. We zien dat sommige mensen bij hun belastingopgave de certificaten verder afwaarderen. Gerard Wuisman, een jurist, zegt in het Financieel Dagblad van 27 maart 2022 dat hij zijn certificaten afwaardeert tot € 1,- We hebben daar echter als stichting geen mening of advies over. (U bent uiteraard zelf, als belastingplichtige burger verantwoordelijk voor uw opgave IB.)

 

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604