Stichting Certificaathouders Triodos Bank heeft als doel om op te komen voor de belangen van de certificaathouders van Triodos Bank en te bevorderen dat de functies die Triodos Bank vervult als sociale en duurzame bank behouden blijven.

Deze bancaire functies zijn (zoals omschreven door de bank in 2018):

 • ‘Bijdragen aan een samenleving waarin de levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;
 • het voor mensen, instellingen en bedrijven mogelijk maken geld bewuster te gebruiken op een manier die mens en milieu ten goede komt en duurzame ontwikkeling bevordert;
 • onze klanten voorzien van duurzame financiële producten en uitstekende service’.

Bij de behartiging van de belangen van certificaathouders zullen wij onze focus richten op de volgende onderwerpen:

 • informatievoorziening door de bank;
 • waarde van de certificaten;
 • verhandelbaarheid van de certificaten;
 • compensatie voor gedupeerde certificaathouders;
 • dividendbeleid.
 • het dividendbeleid.

Om haar doel te bereiken zal de Stichting de interesse en steun zoeken van maatschappelijke organisaties en in individuen in Nederland en overige landen in Europa, een dialoog voeren met de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) en de Triodos Bank, en daar diverse instanties/instituties zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandse Bank (DNB), de Ondernemingskamer en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) bij betrekken. Indien nodig zal de Stichting juridische en gerechtelijke procedures initiëren.

Strategie

Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB)  tracht haar doelstellingen te realiseren door in te zetten op vier onderling samenhangende strategieën:

 • Publieke opinie: genereren van interesse en steun van maatschappelijke organisaties en individuen in Nederland, België, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dit gebeurt via publiciteit, onder meer aan de hand van concrete voorbeelden van de gevolgen van het opschorten van de verhandelbaarheid van de certificaten en van de waardedaling voor betrokken gedupeerde certificaathouders.
 • Dialoog: het opstarten van een dialoog met de Raad van Bestuur van Triodos Bank en het bestuur van SAAT (Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank). Tevens zal SCTB actief participeren in vergaderingen van SAAT en van Triodos Bank, zoals Algemene en Bijzondere Aandeelhouders Vergaderingen (AVA’s en BAVA’s).
 • Toetsing bij Instituties: ‘een mars door de instituties’ zoals Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Consumentenbond en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) teneinde de omgang door Triodos Bank met de certificaathouders te toetsen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bank.
 • Juridische procedures: eventueel een gang naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam dan wel civielrechtelijke procedures opstarten en ondersteunen.

Alle laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over onze stichting sinds onze oprichting.

Adres

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
Zwanenven 4
5645 KR Eindhoven

E-mail

info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

Bankrekening

Stg Certificaat Triodos Bank
NL17 INGB 0675 5948 20
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 85822604